Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Hoe worden de opleidingen erkend?

De verstrekker van de arbeidsmarktgerichte opleidingen meldt de opleidingen voor de start ervan ter registratie aan in de opleidingsdatabank.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

De verstrekker van de arbeidsmarktgerichte opleidingen meldt de opleidingen voor de start ervan ter registratie aan in de opleidingsdatabank. Deze registratie wordt goedgekeurd als de aanmelding volledig en correct is.

Voor de opleidingen die goedgekeurd moeten worden ofwel door het bevoegde paritaire comité (voor de opleidingen per bedrijfstak) ofwel door de Vlaamse opleidingscommissie, wordt er een afwijkende procedure voorzien. Voor deze opleidingen moet de aanmelding minstens drie maanden voor de start van de opleiding gebeuren.

Na de correcte en volledige aanmelding van deze opleidingen wordt de aanmelding ter registratie aangeboden aan ofwel het bevoegde paritaire comité ofwel de opleidingscommissie. Het comité of de commissie beslist binnen de zes weken over de goedkeuring van de registratie. De beslissing wordt aan de opleidingsverstrekker meegedeeld en opgenomen in de opleidingsdatabank.

Als het programma van de goedgekeurde opleidingen gewijzigd wordt, moet de opleiding opnieuw als nieuwe opleiding ter registratie aangeboden worden volgens de hierboven beschreven regels. Voor een gewijzigde opleiding die opgenomen is in het Hogeronderwijsregister moet deze vernieuwingsprocedure niet gevolgd worden.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof