Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Belangrijke weetjes over het Vlaams opleidingsverlof

Hieronder vindt u een aantal belangrijke weetjes over het Vlaams opleidingsverlof.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Waar kan ik de erkende opleidingen terugvinden?

De erkende arbeidsmarktgerichte opleidingen worden opgenomen in de opleidingsdatabank

Een loopbaangerichte opleiding die aan de voorwaarden voldoet, wordt opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze opleidingen zijn dus niet noodzakelijk terug te vinden in de opleidingsdatabank.

Is de werknemer beschermd tegen ontslag?

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag tot Vlaams opleidingsverlof ingediend heeft, tot de laatste dag van de opleiding, behalve op grond van motieven vreemd aan deze aanvraag.

De werkgever moet het bestaan van dergelijke motieven aantonen. Indien dat niet lukt, zal hij een forfaitaire beschermingsvergoeding gelijk aan drie maanden loon aan de werknemer moeten betalen. Deze beschermingsvergoeding is cumuleerbaar met de verbrekingsvergoeding.

Overgangsbepalingen

De bepalingen met betrekking tot het betaald educatief verlof blijven van toepassing op werknemers die vóór 1 september 2019 een opleiding volgen die recht geeft op betaald educatief verlof. Deze bepalingen bleven van toepassing tot en met het derde jaar van de opleiding, met 31 december 2021 als uiterste datum.

Deze overgangsbepalingen bleven van toepassing, ook als de gevolgde opleiding niet de status van arbeidsmarktgerichte opleiding die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof zou krijgen of deze status zou verliezen.

Het aantal terugbetaalde uren betaald educatief verlof werd in mindering gebracht van het aantal uren Vlaams opleidingsverlof. Op die manier wordt, per opleidingsjaar, het resterende aantal uren Vlaams opleidingsverlof bepaald waarop een werknemer eventueel nog recht zou hebben.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof