Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Op hoeveel uur Vlaams opleidingsverlof hebben voltijdse werknemers recht?

De voltijdse werknemers die een opleiding volgen die regelmatige aanwezigheid vereist, hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor het aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de contacturen, beperkt tot de maximale jaargrens.

Laatst bijgewerkt op 16 november 2023

De voltijdse werknemers die een opleiding volgen die regelmatige aanwezigheid vereist, hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor het aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de contacturen, beperkt tot de maximale jaargrens. Deze maximale jaargrens bedraagt 125 uur.[1]

De voltijdse werknemers die een opleiding volgen die geen regelmatige aanwezigheid vereist hebben recht op Vlaams opleidingsverlof voor een vast aantal uren afhankelijk van het type traject of opleiding:

  • Voor het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs en basisonderwijs: 8 uur opleidingsverlof per examen
  • Voor het afleggen van examens georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap om verworven competenties te erkennen en te certifiëren: 16 uur opleidingsverlof per te erkennen competentie
  • Voor opleidingen waarbij gebruik gemaakt wordt van studiepunten: elk studiepunt geeft recht op 4 uur opleidingsverlof
  • Voor graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs: elk studiepunt geeft recht op 6 uur opleidingsverlof (Tot en met het opleidingsjaar 2021-2022, daarna ook 4 uur opleidingsverlof per studiepunt)
  • Voor opleidingen in het volwassenenonderwijs: het aantal lestijden voorzien in de opleiding

Ook voor opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen, geldt de maximale jaargrens van 125 uur Vlaams opleidingsverlof.

Maximum aantal opleidingsuren per jaar 

Soort opleiding

Aantal uren Vlaams opleidingsverlof

Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen

 

 

Het aantal uren effectieve aanwezigheid
(maximaal 125 uur)

Opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen

 

Afleggen examens examencommissie secundair onderwijs/ basisonderwijs

8 uur per examen (maximaal 125 uur)

Afleggen examens georganiseerd door de   Vlaamse Gemeenschap om verworven competenties te erkennen en te certifiëren

16 uur per traject voor de erkenning en de certificering van verworven competenties (maximaal 125 uur)

Opleidingen waarbij gebruik gemaakt wordt van studiepunten

4 uur per studiepunt (maximaal 125 uur)

Graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs

6 uur per studiepunt (maximaal 125 uur) tot en met opleidingsjaar 2021-2022. Daarna 4 uur per studiepunt (maximaal 125 uur)

Opleidingen in het volwassenenonderwijs

Het aantal lestijden voorzien in de opleiding (maximaal 125 uur)

[1] De Vlaamse regering besliste tot een verhoging van de maximale jaargrens van arbeidsmarktgerichte opleidingen tot maximaal 250 uur per jaar voor het schooljaar 2023-2024. Het betreft maximaal 125 uur op initiatief van de werknemer en 125 uur voorgesteld door de werkgever. Bovendien kan het Vlaams opleidingsverlof bij verschillende opleidingsverstrekkers gevolgd worden.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof