Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Kan de werkgever het loon en de sociale bijdragen recupereren?

De werkgever kan het loon dat tijdens het Vlaams opleidingsverlof aan de werknemer betaald werd en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is, terugvorderen bij de bevoegde dienst van het Vlaams Gewest.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Principe

De werkgever kan het loon dat tijdens het Vlaams opleidingsverlof aan de werknemer betaald werd en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is, terugvorderen bij de bevoegde dienst van het Vlaams Gewest.

De werkgever kan evenwel enkel de aanvraagdossiers indienen voor de werknemers verbonden aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

Terugbetaling geplafonneerd

De terugbetaling is geplafonneerd op een forfaitair bedrag. Sinds het academiejaar 2014-2015 wordt in het Vlaams Gewest nog maar met één enkel forfait gewerkt, ongeacht het type opleiding.

Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof [1].

Voorwaarden om het loon en de sociale bijdragen te recupereren

De werkgever die het loon en de sociale bijdragen die betaald werden in het kader van het Vlaams opleidingsverlof wil recupereren, moet rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • De opleiding die de werknemer volgt, moet goedgekeurd zijn volgens de hierboven beschreven registratieprocedure
  • De werkgever moet de uren Vlaams opleidingsverlof correct registreren in de DmfA
  • De werknemer mag het maximaal aantal uren niet overschreden hebben
  • De werknemer moet de opleiding nauwgezet volgen

Wat met werkplekleren?

Ook voor werkplekleren kan het Vlaams opleidingsverlof gebruikt worden en kan de werkgever het loon en de sociale bijdragen te recupereren. Om te vermijden dat de werknemer dubbel vergoed wordt en om te vermijden dat de werkgever ongegrond de loonkost deels terugbetaald krijgt, is er een bijkomende voorwaarde voor de terugbetaling aan de werkgever:

Een opleiding werkplekleren bij een andere werkgever kan enkel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de uren Vlaams opleidingsverlof als noch de werknemer noch de eigen werkgever worden vergoed voor de arbeid die gepresteerd wordt in het kader van het werkplekleren.

Wat indien de eigen werkgever ook opleidingsverstrekker is?

Het is eveneens mogelijk dat de eigen werkgever ook de opleidingsverstrekker is. Ook dan kan het loon en de sociale bijdragen gerecupereerd worden. Voor de terugbetaling aan de werkgever is er evenwel ook hier een bijkomende voorwaarde:

De werkgever heeft enkel recht op terugbetaling indien de opleiding de werknemer toelaat ofwel een andere functie ofwel een sterk veranderende functie uit te oefenen.

[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, art. 39. Volgens de informatie die beschikbaar is op vlaanderen.be is het plafond sindsdien hetzelfde blijven.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof