Menu
Blog Werkgevers

De drie meest gestelde vragen over absenteïsme

Werkgevers | 23 juli 2019 | Geschreven door Stephanie Heurterre

Stephanie Heurterre, consultant bij Securex is gespecialiseerd in absenteïsme-projecten. Tijdens haar opdrachten moet ze veel vragen beantwoorden. Ze verzamelt voor ons de 3 meest gestelde vragen en geeft een duidelijk antwoord.

De drie meest gestelde vragen over absenteïsme
1. Ik voer gesprekken over frequente afwezigheden, maar het werkt niet in praktijk. Waarom?

“Het is essentieel dat dit soort gesprekken consequent gevoerd worden. Zo niet zal je inboeten op effect. Verder moeten ze vanuit de juiste insteek gebeuren. Vaak zien we dat ze op termijn (wegens tijdsdruk, ongemak, …) zeer pro forma ingevuld worden. Het is de bedoeling met je medewerker een oprecht gesprek te hebben, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid én om duidelijke afspraken te maken.”

2. Mogen werknemers vóór de einddatum van hun attest hervatten?

“Absoluut, hierover bestaan veel misverstanden. Wanneer iemand afwezig is wegens ziekte of privéongeval, mag een medewerker vóór einddatum van het attest terug starten op eigen initiatief. Hij of zij moet dan niet naar de huisarts voor een ‘hervattingsattest’. Men moet wel tijdig de werkgever verwittigen, alvorens naar het werk te gaan, voor de verzekering.”

3. Ik laat medische controles uitvoeren maar ben niet tevreden over het resultaat, vaak wordt de ziekte bevestigd.

“Vaak wordt medische controle enkel in geïsoleerde gevallen toegepast, op basis van wantrouwen. Dit zal weinig tot geen gedragsmatige verandering voortbrengen. Stuur controle vanuit een objectief criterium. Zo wordt iedereen gelijk behandeld én zet je controle in als een flitspaal. Het doel van een flitspaal is niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, maar wel dat mensen veiliger rijden. Als mensen weten wanneer ze gecontroleerd worden, kunnen ze hun gedrag nog aanpassen door te kiezen om wel te komen werken. Je voert dus eigenlijk systematische controles uit, om er het volgende jaar minder te doen. Omdat meer mensen uit zichzelf de juiste keuze maken: ik kan werken, ik ben er of ik kan niet werken, ik recupereer.”
 
Meten is weten
Securex heeft een reporting-tool voor grote bedrijven, waarin de personeels- en afwezigheidsdata van de klant verwerkt worden naar handige rapporten over absenteïsmeparameters. De organisatie kan zo de evolutie doorheen de tijd opvolgen en zien waar ze goed of minder goed scoort, bijvoorbeeld naar duurtijd van afwezigheden, bepaalde periodes in het jaar, enz. Securex voorziet ook altijd een benchmark naar keuze, bijvoorbeeld het paritair comité. De klant krijgt naast een analyserapport met adviezen van de consultant ook toegang tot de tool zodat hij zelf rapporten op maat kan trekken voor bijvoorbeeld verschillende vestigingen of doelgroepen.”

Voor meer informatie raadpleeg onze pagina over absenteïsme audit.
 
White Paper: Absenteïsme in 2018 Hoe evolueert het absenteïsme in de Belgische privésector? Securex vat het voor u samen in deze white paper. Download hier de White Paper