Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

6 veelgestelde vragen over de mobiliteitsvergoeding

De arbeidswereld wordt alsmaar flexibeler. En dus komt de mobiliteitstoelage vaak ter sprake. Maar misschien kent u niet alle finesses van de gebruikte terminologie. Welke voorwaarden en verplichtingen moet u als ondernemer kennen?

Geplaatst op 21 november 2017 door Gaelle Houyoux

Is het eigenlijk cashforcar of carforcash?

De officiële benaming van de (ontwerp)wetgeving is “mobiliteitsvergoeding”, maar voor de duiding van het principe zijn beide opties taalkundig mogelijk: cashforcar of carforcash. Immers, u krijgt cash voor uw wagen (cashforcar) en u ruilt uw wagen in voor cash (carforcash). Alles hangt dus af van de invalshoek waaruit u vertrekt.

In het licht van de zgn. cafetariaplannen, wordt het principe “cashforcar” trouwens al jaren gebruikt om de mogelijkheid om brutoloon in te ruilen voor de financiering van een bedrijfswagen te omschrijven. Twee heel verschillende opties dus die niet met elkaar verward mogen worden.


Is deze wetgeving reeds officieel goedgekeurd?

Neen. Het wetsontwerp werd recent door de ministerraad goedgekeurd en doorloopt nu de verdere wetgevende procedure. De tot nu toe gecommuniceerde informatie is dus nog aan verandering onderhevig.


Ben ik als werkgever verplicht om een mobiliteitsvergoeding aan te bieden?

Neen, de invoering van de mobiliteitsvergoeding is uw vrije keuze als werkgever. Indien u beslist om dergelijk systeem in te voeren binnen de onderneming, dan kan de werknemer op zijn beurt beslissen om hierin in te stappen.

Daartoe dient hij een schriftelijke aanvraag bij u in te dienen. Vooraleer u de mobiliteitsvergoeding invoert, doet u best enkele berekeningen. De totale kost van een wagen wordt bij een geleasede wagen vooral bepaald door de maandelijkse leasingprijs. De vergoeding die de werknemer krijgt in ruil voor zijn wagen (carforcash) wordt echter bepaald op basis van de catalogusprijs (x 6/7/5) wat bijna nooit dezelfde zal zijn als de maandelijkse leasekost. Bereken dus goed of de mobiliteitsvergoeding zal resulteren in méér of minder kosten. Het berekenen van een mobiliteitsvergoeding kan via deze simulatietool.


Welke voorwaarden zijn verbonden aan de mobiliteitsvergoeding?

Er zijn enkele specifieke voorwaarden verbonden aan de toekenning van de mobiliteitsvergoeding. Zo moet u als werkgever al meer dan 3 jaar ononderbroken een bedrijfswagen/ bedrijfswagens aanbieden (tenzij als startup). Uw werknemer moet in de voorbije 36 maanden dan weer minstens 12 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken (of beschikt hebben), alsook 3 maanden ononderbroken op het moment van de aanvraag. Let wel: voor werknemers van startende ondernemingen en werknemers die voordien bij een andere werkgever tewerkgesteld waren, gelden uitzonderingen.

Denk ook na over regels die u als werkgever wilt toepassen. Zo zal u “carforcash” misschien niet willen invoeren voor verkoopmedewerkers die heel veel kilometers doen. Voor dergelijke werknemers komt een bedrijfswagen voor u als werkgever vaak goedkoper uit dan het uitbetalen van een kilometervergoeding.


Kan de mobiliteitsvergoeding gecombineerd worden met de fiscale vrijstellingen voor de woon-werkvergoeding?

De terugbetaling door de werkgever van de kosten die verband houden met het woon- werkverkeer zijn in het algemeen belastbaar bij de werknemer. Er gelden wel een reeks fiscale vrijstellingen (zo is bijvoorbeeld het gehele bedrag van de vergoeding vrijgesteld als de werknemer gebruik maakt van het openbaar vervoer en zo geldt er bijvoorbeeld een vrijstelling van de vergoeding ten belope van 390 euro- bedrag 2017- indien de werknemer met een eigen wagen, bedrijfswagen, moto… naar het werk komt.

De mobiliteitsvergoeding kan (behoudens uitzonderingen) niet gecombineerd worden met bovenvermelde fiscale vrijstellingen voor de woon- werkvergoedingen (dit ongeacht het gebruikte vervoermiddel).

De tussenkomsten van de werkgever in de kosten van het woon- werkverkeer worden geacht inbegrepen te zijn in de mobiliteitsvergoeding. Op die manier wordt de werknemer er toe aangezet om zijn mobiliteitsvergoeding effectief te gebruiken voor zijn woon- werkverplaatsingen en dat bij voorkeur op een duurzame wijze.


Zijn er alternatieven voor de mobiliteitsvergoeding die ik kan inzetten als werkgever?

Absoluut. Via een cafetariaplan bijvoorbeeld, kan u medewerkers toelaten om hun wagen in te ruilen, of te kiezen voor een wagen van een lagere categorie, in ruil voor andere voordelen. Dit kunnen cash-voordelen zijn, maar ook andere zoals verlof, IT tools, verzekeringen, enz.

Ook bij de mobiliteitsspelers beweegt er heel wat. Zo nam Securex zelf deel aan een pilootproject ‘MaaS’ (of: Mobility as a Service’) van mobiliteitsorganisatie Touring. Het MaaS-concept komt overgewaaid uit Scandinavië en vertrekt vanuit de toekomstvisie dat mensen geen eigenaar meer zullen zijn van een wagen, maar een abonnement zullen nemen op mobiliteit, op maat van hun behoeften. Een grote verandering in mindset dus, zeker in België!

Gaelle Houyoux
External Communications Specalist

Gaelle houdt zich bezig met communicatie bij Securex. Zij verzorgt het dagelijks beheer van deze blog en steunt het geheel aan externe communicatie binnen Securex. Als rasechte Brusselse, maakt zij graag tijd vrij om door haar wijk te slenteren en er leuke nieuwe plannen te ontdekken.

Dit zou je ook kunnen interesseren