Login
Service Contact Lex4You
Login

Je zaak stoppen als zelfstandige: jouw gids

Oplossingen voor elk scenario

Er bestaan tal van redenen om te stoppen als zelfstandige: een faillissement, overmacht, pensioen, ...  Wat de reden ook is, je wil alles zo correct mogelijk in goede banen leiden. Met dit stappenplan zet je je zaak stop met een gerust hart. Toch nog een vraag?

Krijg advies

Je eenmanszaak stopzetten: 3 stappen

Je eenmanszaak zet je stop in 3 eenvoudige stappen. Heb je graag meer ondersteuning, weet dat je op ons kan rekenen bij elk onderdeel. 

Tip: Je kan ons onderstaande informatie eenvoudig bezorgen via het online ondernemingsloket.

1. Uitschrijven uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Schrijf je uit bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): dat doe je zo snel mogelijk, maar ten laatste in de maand volgend op de volledige stopzetting van je zaak.

2. Btw-administratie op de hoogte brengen

Breng de btw-administratie op de hoogte van je stopzetting: meld het binnen de maand na je stopzettingsdatum aan het ondernemingsloket, dan doen zij het nodige. 

3. Uitschrijven bij je sociaal verzekeringsfonds

Schrijf je uit bij het sociaal verzekeringsfonds: binnen de 15 dagen nadat je het bewijs van uitschrijving hebt ontvangen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, laat je je onderneming uitschrijven bij je sociaal verzekeringsfonds.

Stop met een gerust hart

Stoppen met je zaak is een grote stap. Krijg daarbij het juiste advies.

Je vennootschap stopzetten:  ontbinding en vereffening

Als je je activiteit uitoefent via een vennootschap dan moet je die stopzetten in 2 aparte fases: eerst ontbind je je vennootschap en nadien zorg je voor de vereffening.  

Afhankelijk van je situatie heb je verschillende opties, dus laat je zeker adviseren door het ondernemingsloket van Securex. Of je nu klant bent bij ons of niet, we staan voor alle ondernemers klaar.

Ontbinding

De ontbinding betekent dat de vennoten overeenkomen om de vennootschap te vereffenen en een vereffenaar aan te stellen, die dit in handen zal nemen.

Vereffening

De vereffening houdt in dat alle bezittingen verkocht worden om mogelijke schulden af te betalen. Blijft er nog geld over? Dan wordt dat na afloop verdeeld onder de vennoten zoals vastgelegd in de statuten van de vennootschap. Daarna laat je je ondernemingsloket weten dat je je zaak hebt stopgezet. 

Turbo-vereffening? 
Je kunt ontbinding en vereffening samenvoegen in één procedure bij de notaris of onderhands indien je vennootschap aan enkele voorwaarden voldoet. Dat noemen we de ontbinding en vereffening in één akte oftewel een ‘turbo-vereffening’. 

Het voordeel van deze vereenvoudigde procedure is dat je je vennootschap snel stopzet en je alvast één akte minder betaalt.

Wat met je sociale bijdragen?

Na ontbinding en vereffening van je vennootschap is het belangrijk dat jij en je vennoten jullie sociale bijdragen stopzetten. Tenzij je natuurlijk nog betrokken bent bij een andere vennootschap of eenmanszaak. Dus breng ook je sociale verzekeringsfonds op de hoogte.

Je zaak stopzetten met personeel

Heb je personeel in dienst? Stuur dan een verklaring van stopzetting en een bewijsstuk naar je sociaal secretariaat. Wat je vervolgens moet doen, hangt af van het aantal werknemers dat je in dienst hebt. 

Bijvoorbeeld als je meer dan 5 werknemers tewerkstelt, moet je hen naast een ontslagvergoeding ook een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen op basis van hun leeftijd en anciënniteit. Heb je meer dan 20 werknemers in dienst, dan moet je nog meer acties ondernemen.

Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), maar vraag zeker ook om advies aan de experten van ons sociaal secretariaat.

Tot slot schrijf je je uit bij de RSZ: breng ze op de hoogte van het vertrek van je laatste personeelslid in de maand volgend op het trimester waarin je geen personeelsleden meer hebt. Klant van Securex? Breng ons op de hoogte van de datum van stopzetting en wij brengen het RSZ-luik voor jou in orde.     

Tip: Vergeet ook niet om je verzekeringen (zoals een verzekering tegen arbeidsongevallen) stop te zetten.

Laat je personeel correct gaan

Neem eerlijk afscheid van je bedrijf en personeel dankzij persoonlijk advies.

Stoppen als zelfstandige: wat met je sociaal statuut? 

Hoe je sociaal statuut evolueert, hangt af van waarom je stopt als zelfstandige. De overheid bepaalde enkele specifieke oorzaken voor stopzetting die elk eigen voorwaarden dragen.

Je stopt vrijwillig

De overheid ziet je stopzetting als vrijwillig als je op pensioen wil gaan of simpelweg een nieuwe weg wil inslaan. Als je vrijwillig stopt als zelfstandige, kun je een voortgezette verzekering afsluiten bij je sociaal verzekeringsfonds. Zo behoud je je rechten gekoppeld aan je sociaal statuut (medische zorg, pensioen, vervangingsinkomen) tot je opnieuw werk vindt.

Economische moeilijkheden of faillissement

Zit je zaak in een benarde financiële situatie, dan kan je je zaak stopzetten wegens economische moeilijkheden. In dat geval heb je meestal recht op steunmaatregelen, zoals het hieronder besproken overbruggingsrecht.

Overmacht

Als je je zaak moet stopzetten wegens overmacht, vallen volgende gebeurtenissen daaronder:

  • Een natuurramp
  • Brand
  • Beschadiging van je bedrijfsgebouw of –materiaal
  • Een allergie veroorzaakt door je activiteit
  • Economische impact op je bedrijf vanuit een derde actor of gebeurtenis

Die laatste staat los van economische moeilijkheden omdat die specifiek slaat op onvoorziene problemen die je zelf niet in de hand hebt. Alle andere oorzaken voor een economisch moeilijke tijd, vallen onder het vorige punt.

Je zaak stopzetten wegens ziekte valt ook niet onder overmacht, tenzij je spreekt over een plotse allergie door je activiteit. Voor alle andere ziektes en gevallen van arbeidsongeschiktheid, reken je op je sociale bijdragen en je verzekeringen.

Overbruggingsrecht

Als je je onderneming stopzet door overmacht of economische moeilijkheden, kun je aanspraak maken op het overbruggingsrecht:

  • Je behoudt je sociale rechten (gezondheidszorg en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid)
  • Je hoeft geen sociale bijdragen te betalen
  • De exacte uitkering en meer details over het overbruggingsrecht vind je bij Lex4You

De toekenningsperiode van de uitkeringen begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je je zaak hebt stopgezet en duurt maximaal 12 maanden.

Welke documenten heb je nodig?

Hier vind je alle nodige formulieren en documenten om je zaak vlot te stoppen.

Stopzetting wegens faillissement

Zit je in moeilijke papieren? Breng als zelfstandige best je boekhouder en je sociale verzekeringsfonds op de hoogte. Misschien kan je een kwijtschelding van verhoging op kwartaalbijdragen bekomen. Weet dat je na een faillissement of sluiting van een vestigingseenheid, je binnen één maand je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet laten schrappen. 

Voor vennootschappen is het ook belangrijk om de stopzetting van activiteiten en faillissement te registreren via de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Alternatieven voor de stopzetting van je zaak

Ben je zeker dat de stopzetting van je zaak niet te vermijden is? Afhankelijk van je situatie heb je misschien nog alternatieven waar je zelf nog niet aan dacht.

Tip: Zit je met tijdelijke financiële problemen, dan zijn er een aantal zaken die je kan overwegen.

Draag je onderneming en/of handelszaak over

Ondernemers in moeilijkheden kunnen hun onderneming of handelszaak (klanten, apparatuur, lopende contracten, ...) overdragen. Alleen draag je een onderneming niet op 1-2-3 over.  Je begint er dus maar beter op tijd mee. Maak je balans op, schat je onderneming en ga dan op zoek naar een mogelijke overnemer.

Kies een andere professionele weg

Doe een beroep op loopbaanbegeleiding om je competenties, maar vooral je professionele ambities in kaart te brengen. Je wilt je omscholen als zelfstandige en nieuwe diensten aanbieden of een heel andere sector aanspreken? Vergeet dan zeker niet om de NACE-codes (een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen) van je activiteit aan te passen. Afhankelijk van je NACE-code heb je misschien recht op gewestelijke subsidies.

Ga deeltijds opnieuw in loondienst

Als zelfstandige heb je altijd de optie om tegelijkertijd in loondienst te werken. Het voordeel is dat je dan terug over meer financiële slagkracht beschikt en/of dat je niet alleen afhankelijk bent van je eigen zaak om een inkomen te genereren.

Het gevolg is dat je statuut waarschijnlijk van zelfstandige in hoofdberoep naar bijberoep verandert, wat betekent dat je inkomen uit je zelfstandige activiteit zwaarder belast wordt. Hou daarom zeker je boekhouder en sociaal verzekeringsfonds op de hoogte. 

Zonder bijkomende zorgen stoppen als zelfstandige?

Vertrouw op de experten van Securex

Dit zou je ook kunnen interesseren: