Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uw activiteit stopzetten of onderbreken

U wilt geen zelfstandige meer zijn? Definitief of tijdelijk? Welke documenten moet u bij ons indienen? U vindt ze onder deze rubriek.

Lees meer over het overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht

U kunt het klassieke overbruggingsrecht aanvragen via dit formulier in geval van faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking (bv. COVID, brand,...) en stopzetting omwille van economische moeilijkheden.

Aanvraagformulier overbruggingsrecht
Download

Verklaring van stopzetting

Dit document moet worden ingevuld voor alle stopzettingen: als zelfstandige, als bedrijf, als helper,...

Stuur het samen met de bewijsstukken naar mybusiness@securex.be of per post naar Verenigde-Natieslaan 1 9000 Gent.

Verklaring op eer m.b.t. een stopzetting
Download
Verklaring op eer voor onbezoldigde mandatarisssen
Download
Verklaring stopzetting activiteit vennootschap
Download
Verklaring van stopzetting
Download

Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie

Neemt u een bestaande zaak over? Neem dan uw voorzorgen en vraag aan de overdrager om een certificaat voor overname aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

De overdrager moet een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij hij is aangesloten, met behulp van het formulier op deze pagina.

Het sociaal verzekeringsfonds beschikt over 30 dagen vanaf de datum van de aanvraag van de overdrager om de verklaring af te geven of te weigeren.

De verklaring wordt afgegeven als de overdrager in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen (met inbegrip van de bijdragen van de persoon voor wie hij hoofdelijk aansprakelijk is), en blijft gedurende 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte (d.w.z. 30 dagen voor het verlijden van de overdrachtsakte).

Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie
Download

Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit

Wordt u ten onrechte als zelfstandige beschouwd en bent u daarom aangesloten bij het socialeverzekeringsfonds? U kunt deze situatie omkeren door dit formulier in te vullen.

Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Download