Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overbruggingsrecht: hervorming vanaf 1 januari 2023

Het overbruggingsrecht wordt gewijzigd op 1 januari 2023. De oude voorschriften blijven van toepassing op alle evenementen die vóór die datum plaatsvinden (dus tot 31 december 2022).

23 december 2022

Het overbruggingsrecht wordt gewijzigd op 1 januari 2023. Met dit recht kunt u tijdens uw loopbaan als zelfstandige gedurende 12 maanden een financiële uitkering ontvangen met behoud van bepaalde sociale rechten (uitkeringen en geneeskundige verzorging) gedurende 4 kwartalen. De oude voorschriften blijven van toepassing op alle evenementen die vóór die datum plaatsvinden (dus tot 31 december 2022).

 

Wat verandert er in de praktijk?

1. Twee toegangscriteria:

 • Gedwongen onderbreking
  • Natuurramp
  • Brand
  • Beschadiging
  • Allergie
  • Beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis met een economische impact
  • Faillissement
 • Stopzetting omwille van economische moeilijkheden
  • Leefloon
  • Bijdragevrijstelling
  • Laag inkomen

2. De mogelijkheid om het overbruggingsrecht te cumuleren met een ander vervangingsinkomen en/of een beroepsactiviteit, binnen welbepaalde grenzen.

 • Om de cumulatie mogelijk te maken, moet de zelfstandige minstens één volledige kalendermaand zijn beroepsactiviteiten, van welke aard ook, volledig onderbroken hebben. Elke volledige kalendermaand waarin geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend geeft recht op één maand cumulatie (met een maximum voor 3 maanden);
 • Combinatie met een ander vervangingsinkomen is toegestaan, mits de som van de financiële uitkering en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan het overbruggingsrecht.

In geval van overschrijding wordt het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.

De cumulatie met een vervangingsinkomen is niet beperkt in de tijd.

3. Het invoeren van een basispakket overbruggingsrecht bestaande uit twaalf maanden financiële uitkering en vier kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten. Deze kunnen aangevuld worden met bijkomende maanden en kwartalen, afhankelijk van het aantal pensioenvormende kwartalen dat betrokkene heeft opgebouwd.

Alleen mogelijk als de zelfstandige al eerder van het overbruggingsrecht genoten heeft. 

Afhankelijk van het aantal kwartalen waarvoor de aanvrager tussen twee feiten pensioenrechten heeft opgebouwd, kan de zelfstandige recht hebben op extra maanden/kwartalen.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • de zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en primo-starters)
 • de zelfstandigen in hoofdberoep die de toepassing van artikel 37 maar de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep wettelijk verschuldigd zijn
 • de student-zelfstandigen die de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep wettelijk verschuldigd zijn 
 • de meewerkende echtgenoten

De bedragen op 1 januari 2023:

Basisbedrag  1.574,68 euro per maand 

Verhoogd bedrag 1.967,73 euro per maand