Menu
Psychosociaal welzijn

Risicoanalyse van psychosociale aspecten

Waarom deze analyse uitvoeren?

Het welzijn van uw medewerkers is belangrijk. Bovendien verplicht de wet de werkgever een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren. Het is aanbevolen om samen met de verschillende partijen (HR, interne preventiedienst, hiërarchische lijn,…) een integraal psychosociaal welzijnsbeleid op te stellen. Onze experten van Securex helpen u de risico’s alsook de verbeterpunten in kaart te brengen en een actieplan op te stellen.

Neem contact met ons op!
Risicoanalyse van psychosociale aspecten
Uw voordelen
  • U krijgt hiermee een duidelijk beeld van de knelpunten op het gebied van welzijn 

  • U zet de conclusies om in reële en doelgerichte acties die terugvallen op een groot draagvlak binnen uw onderneming
  • U wordt professioneel begeleid gedurende het hele traject
Hoe een psychosociale risicoanalyse uitvoeren? De 5 arbeidsdomeinen
Volgens de welzijnswetgeving bestaat een risicoanalyse uit een grondige analyse van de volgende vijf arbeidsdomeinen die psychosociale risico’s met zich kunnen meebrengen:  
 
  1. Arbeidsorganisatie: de visie, het algemeen bedrijfsbeleid en de managementstijl van uw onderneming, werkprocedures en beheersinstrumenten
  2. alle aspecten die eigen zijn aan een bepaalde job (werkbelasting, variatie, complexiteit, ...).
  3. de fysieke omgeving waarin en de werkmiddelen waarmee uw medewerkers hun job uitvoeren.
  4. heeft betrekking op de voorwaarden waaronder de medewerkers hun job uitvoeren (verloning, uurregeling, verlof, loopbaan, balans werk-privé…)
  5. de interpersoonlijke relaties waar uw medewerkers mee te maken hebben bij de uitvoering van hun job (algemene sfeer, samenwerking collega’s, vertrouwen, ondersteuning door de hiërarchische lijn,…).
 
De aanpak
Als werkgever kan u beslissen of u deze risicoanalyse op een  kwalitatieve of kwantitatieve wijze uitvoert;
 
  • Kwalitatieve aanpak: medewerkers worden in een groepsgesprek of individueel bevraagd hoe zij de psychosociale arbeidsbelasting binnen de 5 arbeidsdomeinen ervaren en welke verbetervoorstellen ze binnen deze domeinen hebben.
  • Kwantitatieve aanpak: door middel van een vragenlijst worden de psychsociale risico’s binnen de 5 arbeidsdomeinen in kaart gebracht. Daarnaast kunnen ook burn-out en uitputtingsrisico’s d.m.v. BAT (Burn-Out Assessment Tool)-vragenlijst bevraagd worden. De BAT is wetenschappelijk gevalideerd door de KU Leuven. De kwantitatieve bevraging kan nog verder uitgediept worden met een kwalitatieve bevraging
Op basis van deze inventarisatie van de risico’s bent u als werkgever verplicht een actieplan op te zetten.

  Vraag uw offerte aan


Wilt u meer weten over psychosociale risicoanalyse? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Preventie van stress en burn-out

Eén op de drie werknemers klaagt over teveel stress. Als dit een structureel probleem dreigt te worden, kan dit leiden tot burn-out. Deze situatie van mentale uitputting is niet alleen nefast voor de werknemer, maar kost ook de organisatie veel. Ontdek hoe stress-signalen te herkennen en welke preventieve acties te nemen.

Meer info
Surveys en metingen

Weet u hoe uw medewerkers zich voelen op vlak van tevredenheid, motivatie, inzetbaarheid en stress? Dat komt u te weten dankzij onze wetenschappelijk surveys en metingen.

Meer info
Opleidingen Health & Safety

Medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn, zorgen voor een laag absenteïsmecijfer en een hoge productiviteit. Maar dat komt niet vanzelf. Een duidelijke strategie is belangrijk. En als het toch misloopt, moet u snel en adequaat kunnen reageren. Opleidingen zijn geen overbodige luxe.

Meer info