Menu
Absenteïsme op het werk

Werkhervattingstraject na een langdurige afwezigheid

Verhoog de kansen op een geslaagde terugkeer

Na een langdurige periode van afwezigheid ondervindt uw werknemer soms moeilijkheden bij het terugvinden van zijn plaats binnen de organisatie. Wij helpen u met invoeren van een werkhervattingstraject, dit zowel via het formeel re-integratietraject als via de informele weg, waardoor er meer kans is op een geslaagde terugkeer op het werk. Een “win-winsituatie” voor zowel het bedrijf als de werknemer.

Neem contact met ons opBekijk onze brochure over re-integratie
Werkhervattingstraject na een langdurige afwezigheid
Waarom zou u kiezen voor een werkhervattingstraject met Securex? 
 • U behoudt de opgedane kennis en ervaring van uw werknemers intern
 • U bespaart geld door de kosten te verminderen die veroorzaakt worden door eventuele nieuwe afwezigheden
 • U zendt een positief en motiverend signaal naar de betrokken werknemers
Impact van een langdurige afwezigheid
Voor het bedrijf:
 • Verlaging van de productiviteit
 • Verlies van deskundigheid en knowhow
 • Personeelskosten
 • Aanvullende opleidingen voor tijdelijke vervangers
Voor de werknemer:
 • Verlaging van het loon
 • Verlies van motivatie en betrokkenheid
 • Minder contact met collega’s
 • Verlies van verworvenheden  
Voor het collectief:
 • Verhoging van de kosten voor de medische zorg
 • Tekort aan beschikbare talenten
 • Belemmering voor de economische groei
Onze aanpak
Meer dan verplichtingen

Met onze aanpak gaan we verder dan de wettelijke verplichtingen van het koninklijk besluit over de re-integratie. We besteden aandacht aan iedere werknemer binnen uw organisatie. Werknemers die het risico lopen zich weer ziek te melden, moet u ook in de gaten houden. We brengen de risico’s structureel in kaart en doen suggesties voor mogelijke aanpassingen in de preventieve fase.

Terugkeer of overplaatsing?

Om de re-integratie na de afwezigheid te vergemakkelijken kan een re-integratiebeleid niet alleen worden gericht op een terugkeer naar de oorspronkelijke werkplek, maar ook op de overplaatsing naar andere werkplekken in het bedrijf. We werken daarom aan een re-integratiebeleid waarin de focus sterk ligt op de vaardigheden van uw werknemers. En niet op waartoe ze niet meer in staat zijn. Zo biedt onze aanpak u de mogelijkheid om uw werknemers maximaal in te zetten.
Professionele ondersteuning
Langdurig absenteïsme vraagt om professionele ondersteuning, aanmoediging en een permanent contact. Hoe dan ook, enkel de aangepaste maatregelen en een positieve aanpak leiden tot een snellere hervatting - lees: gezonder - van het werk. Hier volgen enkele hulpmiddelen die u hierbij helpen:

Medische controles
 • Snelle opvolging met relevante informatie over de oorzaken of de onderliggende motieven
Opleiding van bedrijfsleiders en HR-managers
 • Reageer adequaat als medewerkers zich ziekmelden
 • Behoud het contact
 • Bereid een re-integratiebeoordeling voor
 • Spreek uw werknemers erop aan wanneer er sprake is van twijfelachtige of te frequente afwezigheid
Telefonische opvolging bij langdurige afwezigheid
 • Een gezondheidsspecialist neemt contact op met uw werknemer en verzamelt signalen over de situatie en zijn voornemens om het werk te hervatten
Bewustwording
 • Door middel van werkgroepen en campagnes over dit thema
Opleiding ‘6 modules voor een duurzaam beleid voor bedrijfsleiders’
 • Uw absenteïsmebeleid ontwikkelen en verbeteren
Inplacement consultants
 • Begeleid de werknemers tijdens het werkhervattingstraject door ze nieuwe interesses, hun persoonlijkheid en hun talenten te laten ontdekken
Jobmatching tool
 • Bepaal welke werkplekken zinvol zijn voor werknemers met gezondheidsproblemen
Aanbod van diensten ter bevordering van de vitaliteit
 • Besteed aandacht aan de algemene gezondheid van uw werknemers
 • Verbeter zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid
Simulatietool
Wat zijn de kosten voor absenteïsme binnen uw bedrijf? Gebruik onze simulatietool – Kosten absenteïsme en bereken de impact ervan op uw kosten.

 
Wilt u een re-integratietraject invoeren voor een geslaagde re-integratie van uw afwezige medewerkers? Neem contact met ons opof bekijk onze brochure re-integratie
Dit zou u ook kunnen interesseren:
De telefonische opvolging bij afwezigheid

Heeft u te maken met herhaaldelijke afwezigheid binnen uw bedrijf? Verminder de korte afwezigheid van uw medewerkers en laat ze verantwoording afleggen met een telefonische opvolging.
 

Meer info
Elektronische opvolging

Absenteïsme kan het soepele functioneren van uw bedrijf in gevaar brengen. Met een elektronische opvolging komt u erachter wat de achterliggende oorzaken zijn van de afwezigheid van uw medewerkers en welke aangepaste maatregelen u moet nemen om dit tegen te gaan.
 

Meer info
Opleidingen: Verzuimbeleid

Wat zijn de ingrediënten van een goed beleid rond absenteïsme... en welke zijn de nodige vaardigheden die een manager moet hebben om het contact met zijn afwezige werknemers te houden? Volg onze opleidingen om meer te leren. 
 

Programma