Login
Service Contact Lex4You
Login

Doelgroepvermindering bij aanwervingen

Goedkoper personeel aanwerven met RSZ-korting

Bij iedere aanwerving neem je een grote stap, met een stijging van je loonkosten tot gevolg. Werf je een eerste medewerker aan, of iemand uit een specifieke doelgroep, dan kan je beroep doen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen. Hier krijg je meer informatie over de maatregelen op federaal en gewestelijk niveau.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Doe de test Contacteer ons

Wat is een doelgroepvermindering?

De doelgroepverminderingen zijn een reeks kortingen op bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waarmee de overheid aanwervingen van medewerkers uit bepaalde doelgroepen stimuleert. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Wie komt in aanmerking voor een doelgroepvermindering?

Er bestaan dus redelijk wat kortingen of andere gunstmaatregelen, afhankelijk van je sector, de datum van aanwerving of de soort aanwerving.

Een overzicht:

Kom jij als werkgever in aanmerking voor een doelgroepvermindering? 

Doe de test

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Nam je een eerste medewerker in dienst, dan geniet je voor die werknemer een onbeperkte vrijstelling van sociale bijdragen. Ook voor de volgende twee nieuwe medewerkers zijn er doelgroepverminderingen, maar die zijn wel beperkt in de tijd.

Korting eerste aanwerving

Een medewerker aanwerven is een grote stap voor ondernemers. Om dit te stimuleren, voorziet de overheid de doelgroepvermindering eerste aanwerving. Daardoor betaal je voor die eerste werknemer levenslang geen patronale basisbijdrage.

Concreet betekent dat een korting van 25% op je maandelijkse werkgeverskosten.

Korting tweede medewerker

Voor een tweede werknemer geniet je dertien kwartalen van een korting via de RSZ-vermindering. De korting bedraagt in totaal 13.750 euro maar wordt verdeeld over de dertien kwartalen:

 • 1.550 euro gedurende vijf kwartalen
 • 1.050 euro gedurende vier kwartalen
 • 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen

Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Bijkomende voorwaarde: in elk kwartaal waarin de werkgever theoretisch recht heeft op de doelgroepvermindering voor een tweede aanwerving moeten er minstens 2 werknemers tegelijkertijd in dienst zijn. Hetzelfde geldt voor de derde aanwerving.

Korting derde medewerker

Gelijkaardig aan de korting voor de tweede werknemer, geniet je voor een derde werknemer van een RSZ-vermindering van 11.250 euro:

 • 1.050 euro gedurende negen kwartalen
 • 450 euro gedurende vier kwartalen.

Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Vermindering niet gelinkt aan een specifieke werknemer

De doelgroepvermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Dat betekent dat je als werkgever elk kwartaal opnieuw kiest voor welke werknemer je de doelgroepvermindering wil toepassen. Zo kan je de meest voordelige keuze maken. Nog beter: Securex koppelt dit elk kwartaal automatisch aan de werknemers die het meeste voordeel opleveren.

De werknemer die oorspronkelijk het recht opende, hoeft zelfs niet meer in dienst te zijn.

Voorbeeld: je wierf in januari 2018 een eerste werknemer aan. Deze werknemer opent het recht op de vrijstelling van de patronale basisbijdragen. Door een snelle groei heb je in 2025 al 200 werknemers in dienst. De eerste werknemer, aangeworven in 2018, is echter niet meer in dienst. Toch heb je nog steeds recht op de vrijstelling van de patronale basisbijdragen en dit voor onbepaalde duur.

Overzicht van de voordelen voor aanwervingen

WerknemersVoordelen toegekend per kwartaal
Eerste werknemer
 • Vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor onbepaalde duur (beperkt tot maximaal 4.000 euro per kwartaal).
 • Tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat (€ 36,45 per kwartaal) zolang de doelgroepvermindering wordt toegekend.
Tweede werknemer
 • € 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen
 • € 1.050 gedurende maximum 4 kwartalen
 • € 450 gedurende maximum 4 kwartalen
 • in een periode van 20 kwartalen die start vanaf het kwartaal van indienstneming van de tweede werknemer
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.
Derde werknemer
 • € 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen
 • € 450 gedurende maximum 4 kwartalen
 • in een periode van 20 kwartalen die start vanaf het kwartaal van indienstneming van de derde (respectievelijk vierde, vijfde of zesde) werknemer
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.
Vierde, vijfde of zesde werknemer 

De doelgroepkortingen voor de vierde tot en met zesde werknemer, geïntroduceerd in 2016, verdwijnen en zijn niet meer van toepassing bij nieuwe indiensttredingen vanaf 2024. Er komt wel een overgangsregeling voor aanwervingen tot en met 31 december 2023.  Alle kortingen opgestart vóór 1 januari 2024, blijven voor de volledige duurtijd van de korting lopen.  Duurtijd en bedragen zien er als volgt uit: 

 • € 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen 
 • € 450 gedurende maximum 4 kwartalen 

Andere doelgroepverminderingen

Naast de meest gekende kortingen voor je eerste tot derde aanwerving, bestaan er nog andere verminderingen.

Werf personeel goedkoper aan met RSZ-korting

Denk je recht te hebben op een RSZ-korting, of wil je nagaan welke opties er voor jou beschikbaar zijn?

Doelgroepvermindering in de horeca

Heb je een horecazaak, dan kan je beroep doen op een doelgroepvermindering voor vijf vaste, voltijdse medewerkers.

Doelgroepvermindering horeca:

 • € 800 per kwartaal als je werknemer jonger is dan 26 jaar, € 500 per kwartaal indien ouder
 • Onbeperkt in tijd, maar enkel van toepassing op vaste medewerkers

Je vaste medewerker moet een uurrooster hebben dat gemiddeld 38 uur per week bedraagt. Je kan de vermindering dus niet toepassen op extra’s, flexijob-werknemers, deeltijdse werknemers en uitzendkrachten.

Extra voorwaarden:

 • Actief zijn in de horeca (PC 302)
 • Maximaal 49 werknemers in dienst hebben
 • Het volledige kwartaal werken met een geregistreerd kassasysteem (GKS) en daarin ook de aanwezigheid van medewerkers bijhouden. Met uitzondering van extra’s en flexi-jobbers.

Persoonsgebonden doelgroepverminderingen

De overheid probeert iedereen aan werk te helpen, daarom bestaan er maatregelen om mensen die soms moeite hebben om aangeworven te worden dat duwtje in de rug te geven:

 • Jongeren
  • In Vlaanderen kan je voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren een RSZ-korting bekomen. De vermindering voor middengeschoolde jongeren werd afgeschaft.
  • In Wallonië bestaat er de ‘impuls Jonge werknemers < 25 jaar’
  • In Brussel, Phoenix.brussels & Activa.brussels
 • Oudere werknemers, maar de regelgeving verschilt wel van gewest tot gewest. Dus bekijk wat van toepassing is in het gewest waar je werkzaam bent:
 • Mentors: medewerkers die stagiairs begeleiden of opleidingen op de werkvloer voorzien. Opgelet: dit is sinds 3e kwartaal van 2023 enkel nog van toepassing indien deze mentor tewerkgesteld is in de Duitse regio.
 • Langdurige werkzoekenden
  • De leeftijd en periode van inactiviteit bepaalt hoeveel steun je precies ontvangt
Doelgroepverminderingen op de juiste manier inzetten?

Dit zou je ook kunnen interesseren