Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Brusselse steunmaatregelen

Het Brussels Gewest biedt een aantal RSZ-kortingen aan, waardoor u minder werkgeversbijdragen hoeft te betalen. Met de ‘Activa Brussels’-regeling betaalt u minder nettoloon.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Overzicht van de Brusselse tewerkstellingsmaatregelen

Naast de federale maatregelen heeft het Brussels Gewest eigen RSZ-kortingen en steunmaatregelen voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden en werknemers met een beperkte arbeidsgeschiktheid. Lees hierna ons handig overzicht.

Activa Brussels voor langdurig werkzoekenden

Dankzij Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ kan een niet-werkende werkzoekende met een verminderde arbeidsongeschiktheid die in het Brussels Gewest woont, rekenen op een werkuitkering tijdens een periode van 36 maanden. Het goede nieuws is dat u het bedrag van de werkuitkering van uw werknemer kunt aftrekken van zijn nettoloon. Hoe vermindert u uw loonkost?

Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid

Dankzij ‘Activa Brussels’ kan een niet-werkende langdurig werkzoekende die in het Brussels Gewest woont, rekenen op een werkuitkering tijdens een periode van 30 maanden. Het goede nieuws is dat u het bedrag van de werkuitkering van uw werknemer kunt aftrekken van zijn nettoloon. Hoe vermindert u uw loonkost?

Aanmoedigingssteun voor de opleiding van jongeren

Sommige jongeren die kunnen genieten van een activering Activa Brussels of Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ komen ook in aanmerking voor een aanmoedigingssteun voor opleiding.

Oudere werknemers (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u oudere werknemers van minstens 57 jaar in dienst neemt. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Kunstenaars (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je een kunstenaar aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.

Huispersoneel (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je huispersoneel aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.

Onthaalouders (RSZ-korting)

Je hebt een erkende opvangdienst en neemt onthaalouders in dienst die instaan voor dagopvang van kinderen? Je kan voor elk van die werknemers een RSZ-korting genieten. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.