Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse steunmaatregelen

Het Vlaams Gewest biedt een aantal RSZ-kortingen aan, waardoor u minder werkgeversbijdragen hoeft te betalen. Bovendien zijn er twee regelingen die het mogelijk maken een aanwervingspremie te ontvangen.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Overzicht van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen

Naast de federale maatregelen heeft Vlaanderen eigen RSZ-kortingen en steunmaatregelen voor de aanwerving van personen met een arbeidshandicap en langdurig werkzoekenden. Lees hierna ons handig overzicht.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Wanneer u een langdurig werkzoekende in dienst neemt, kan u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een aanwervingsincentive. Deze maatregel liep af op 30 september 2023, maar er werden overgangsmaatregelen genomen.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming die u kan genieten wanneer u een persoon met een arbeidshandicap aanwerft, ter compensatie van bepaalde kosten. Deze maatregel wordt op 1 juli 2023 opgeheven en vervangen door het Individueel Maatwerk voor werkgevers.

Individueel maatwerk voor werkgevers (IMW)

Je stelt een werknemer tewerk die extra ondersteuning nodig heeft door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Je kan daarvoor sinds 1 juli 2023 een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. IMW compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van je werknemer.

Oudere werknemers (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je oudere werknemers in dienst neemt of aan het werk houdt. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier. Deze RSZ-korting wordt vanaf 1 juli 2024 opgeheven met overgangsmaatregelen.

Personen zonder recente, duurzame werkervaring (RSZ-korting)

Sinds 1 oktober 2023 kent de Vlaamse regering een RSZ-vermindering toe voor personen die al enige tijd geen werkervaring meer hebben. Zo hoopt de regering kansen te creëren voor personen die relatief ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Aan welke voorwaarden moeten deze personen voldoen? Hoeveel bedraagt de korting?

Jonge werknemers (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je jonge laaggeschoolden aanwerft. Deze RSZ-korting wordt vanaf 1 juli 2024 opgeheven met overgangsmaatregelen.

Kunstenaars (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je een kunstenaar aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.

Huispersoneel (RSZ-korting)

Je kan een korting op jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je huispersoneel aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.

Onthaalouders (RSZ-korting)

Je hebt een erkende opvangdienst en neemt onthaalouders in dienst die instaan voor dagopvang van kinderen? Je kan voor elk van die werknemers een RSZ-korting genieten. Hoeveel bedraagt deze korting? Je leest het hier.

KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

KMO’s in Vlaanderen kunnen via de KMO-groeisubsidie een tussenkomst krijgen in de loonkost van een nieuw aan te werven werknemer met een strategisch profiel. Hoeveel bedraagt deze subsidie, kom je in aanmerking?