Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen

Het Vlaams Gewest biedt een aantal RSZ-kortingen aan, waardoor u minder werkgeversbijdragen hoeft te betalen. Bovendien zijn er twee regelingen die het mogelijk maken een aanwervingspremie te ontvangen.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Overzicht van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen

Naast de federale maatregelen heeft Vlaanderen eigen RSZ-kortingen en steunmaatregelen voor de aanwerving van personen met een arbeidshandicap en langdurig werkzoekenden. Lees hierna ons handig overzicht.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Wanneer u een langdurig werkzoekende in dienst neemt, kan u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een aanwervingsincentive. Hoeveel bedraagt deze premie? U leest het hier.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming die u kan genieten wanneer u een persoon met een arbeidshandicap aanwerft, ter compensatie van bepaalde kosten. Hoeveel bedraagt deze premie? U leest het hier.

Oudere werknemers (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u oudere werknemers in dienst neemt of aan het werk houdt. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Jonge werknemers (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u jonge laaggeschoolden aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Leerlingen (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u een leerling aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Mentors (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u een werknemer aanwerft die als mentor in uw bedrijf de opvolging van de stages verzekert of instaat voor de opleidingen. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Kunstenaars (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u een kunstenaar aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Huispersoneel (RSZ-korting)

U kan een korting op uw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer u huispersoneel aanwerft. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

Onthaalouders (RSZ-korting)

U heeft een erkende opvangdienst en neemt onthaalouders in dienst die instaan voor dagopvang van kinderen? U kan voor elk van die werknemers een RSZ-korting genieten. Hoeveel bedraagt deze korting? U leest het hier.

KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

KMO’s in Vlaanderen kunnen via de KMO-groeisubsidie een tussenkomst krijgen in de loonkost van een nieuw aan te werven werknemer met een strategisch profiel. Hoeveel bedraagt deze subsidie, komt u in aanmerking?