Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Waarom zijn vrouwen vaker ziek dan mannen?

Hoe kan je als werkgever helpen om het absenteïsme bij vrouwen te verminderen?

In elke leeftijdsgroep melden vrouwen zich vaker ziek op het werk dan mannen en blijven ze ook langer afwezig.* In 2022 meldde een vrouw zich gemiddeld 1,41 keer ziek en was ze 24,24 dagen afwezig. Een man meldde zich minder vaak ziek (1,24 keer) en minder lang (17,40 dagen). Wat zijn de verklaringen voor dit verschil en hoe kan je als werkgever helpen om het absenteïsme bij vrouwelijke medewerkers te verminderen?

Laatst bijgewerkt op 29 december 2023 door Heidi Verlinden
woman blowing her nose while working on her laptop

Een eerste verklaring heeft te maken met het vrouwenlichaam zelf. Vrouwelijke medewerkers kunnen typische klachten ervaren zoals zwangerschapsklachten, menstruatieklachten en klachten door de menopauze. Uit onderzoek van Securex in samenwerking met UGent blijkt bijvoorbeeld dat de helft van de vrouwen hinder ondervindt op het werk wanneer ze in menopauze zijn. Als werkgever kan je ondersteuning bieden door hier geen taboe van te maken en te erkennen dat menopauzale symptomen het werk kunnen verhinderen. Je kan je medewerkster vertellen dat er behandelingen voor bestaan en haar naar haar huisarts te verwijzen

Een tweede verklaring heeft te maken met stress en werkdruk. Ben je actief in een sector waar de werkdruk hoog is, zoals onderwijs en zorg? Dan stel je vermoedelijk ook veel vrouwen tewerk. Hoge werkdruk kan leiden tot meer stress en een hoger risico op burn-out, vooral bij weinig recuperatiemomenten en bij beperkte autonomie op de werkplek. De risicofactor is hier de werkcontext en niet het geslacht, want volgens onderzoek van Securex en KU Leuven lopen vrouwen geen hoger risico op burn-out dan mannen. Als werkgever kan je werkgerelateerde stress verminderen door voldoende pauze en minder drukke momenten te voorzien, rolconflicten tussen medewerkers aan te pakken, hen regelruimte te bieden en flexibele werktijden, en het geven van feedback en waardering. Het creëren van een welzijnsprogramma voor je medewerkers kan ook helpen, maar dit komt pas in de tweede plaats. Want beeld je een toxische werkomgeving in waar je plots fruitmanden op de werkplek gaat aanbieden. Dit kan medewerkers nog meer demotiveren. 

Tot slot spelen mogelijk ook gezinsverantwoordelijkheden een rol. Vrouwelijke medewerkers zouden zich volgens sommigen bijvoorbeeld drie keer vaker ziek melden dan mannen wanneer een kind ziek is. Alleenstaande ouders met jonge kinderen hebben volgens onderzoek van Securex en KU Leuven alleszins een hoger risico op burn-out en meer vrouwen zijn alleenstaande ouder dan mannen. Financiële zorgen kunnen hier de oorzaak van zijn, blijkt uit een recent onderzoek van SecurexEen cafetariaplan met de componenten zoals een hospitalisatieverzekering en een tussenkomst in huur of afbetaling van een woning kan hier helpen, net als een cursus budgetbegeleiding.  

Een Securex onderzoek over werkhervatting toont aan dat de zorg voor kinderen, partner of oudere de belangrijkste reden vormt voor onterechte ziektemeldingen. Als werkgever kan je ondersteuning bieden voor je medewerkers met gezinsverantwoordelijkheden, zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, ouderschapsverlof of hulp bij het zoeken van een oppas voor zieke kinderen. Je kan je medewerkers ook informeren over de mogelijkheid om in dergelijke gevallen familiaal verlof aan te vragen. Dat verlof is dan wel onbezoldigd. Dit kan helpen om het bewustzijn te vergroten dat er grondige redenen kunnen zijn voor afwezigheden, maar dat er ook alternatieve oplossingen zijn waar niet iedereen van op de hoogte is. Door open communicatie in een veilige omgeving aan te moedigen, kunnen je medewerkers misschien meer vrijuit delen over wat er echt aan de hand is. 

Door deze stappen te nemen, kan je als werkgever helpen om het absenteïsme op de werkplek te verminderen. 

Kortom: 

  1. Neem het taboe weg en verwijs naar de huisarts
  2. Pak de oorzaken van stress aan, voorzie voldoende recuperatiemogelijkheden en waak over een ondersteunende stijl van leidinggeven
  3. Ondersteun medewerkers met financiële zorgen en met jonge kinderen, en informeer over alternatieven voor ziekteverlof

Wil je een schatting maken van de kosten van het absenteïsme van de mannen en vrouwen in je bedrijfGebruik onze simulatietool! 

Wil je het absenteïsme in je bedrijf vergelijken met de cijfers in dit artikel? Download onze white paper en ontdek hoe je ze berekent. Ben je klant bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan berekenen we de cijfers voor jou! Vraag toegang tot de PoweHR-rapportering aan (vanaf 5 werknemers). 

Wil je het absenteïsme aanpakken? In dezelfde white paper vind je belangrijk advies. Je kan ook bij Securex terecht voor advies op maat. 


*Deze conclusies komen voort uit cijfers van Securex over de Belgische arbeidsmarkt waaruit blijkt dat vrouwen vaker ziek zijn dan mannen.  

Heidi Verlinden
Research Project Manager

Heidi Verlinden is onderzoeksexperte in het Securex studiecentrum, HR Research. Ze specialiseerde zich de afgelopen jaren in topics zoals absenteïsme, duurzame inzetbaarheid, gezondheid op de werkvloer en employee relations. Ze gaat de uitdaging aan die de toenemende vergrijzing en de war for talent ons bieden door aan te tonen hoe een mensgericht beleid tot betere bedrijfsresultaten kan leiden. 

Hulp nodig met absenteïsme in jouw bedrijf?

Dit zou je ook kunnen interesseren