Login
Blog Werkgevers

Onboarding in een hybride context

Hoe vrijwillig verloop in de eerste maanden voorkomen?
Werkgevers | 26 augustus 2021 | Geschreven door Frank Vander Sijpe

Onder onboarding verstaan we het HR-proces dat als objectief heeft een nieuwe collega op een vlotte manier te integreren in zijn of haar nieuwe werkomgeving. De eerste zes maanden na een aanwerving - de honeymoon-periode - zijn voor werknemer én werkgever belangrijk om elkaar beter te leren kennen, én om na te gaan of het “psychologisch contract” door beide partijen wordt gerespecteerd.
 

Onboarding in een hybride context

Het werven van nieuwe medewerkers in een structureel gespannen arbeidsmarkt is een moeilijkere (en vaak duurdere…) zoektocht dan voorheen. Dit betekent dat u als bedrijf maar beter de nodige zorg aan de dag leggen om nieuwe collega’s op de best mogelijke manier te omkaderen en te begeleiden. 
 
Last in, first out?Uit ons jaarlijks onderzoek naar het personeelsverloop in België leren we dat het vrijwillig verloop steevast het hoogst is bij jongeren en/of medewerkers met weinig anciënniteit. Hier heerst het principe van last in, first out. Een recent onderzoek in het voorjaar van 2021 bij meer dan 500 Belgische KMO’s wijst op het feit dat het onboarding-gebeuren in een hybride context één van de prioritair te herbekijken HR-processen is. Hoe pakt u dit als bedrijf best aan, rekening houdend met hybride werk, de combinatie van werken op de werkplek en thuiswerk.
 
Vanuit de self determination theory onthouden we dat de drie universele hefbomen van motivatie autonomie, verbondenheid en competentie zijn. Uiteraard kunt u van nieuwe collega’s niet verwachten dat zij zich van bij de start autonoom gedragen, zich verbonden voelen met de nieuwe organisatiecultuur, én reeds alle broodnodige competenties en kennis bezitten. Zeker in de eerste maanden na aanwerving is het dus belangrijk u als organisatie zich hieromtrent niet alleen bewust van te zijn, maar er ook naar te handelen.

Oppassen voor die kwetsbare periode Wij raden ook aan dat deze nieuwe medewerkers hun leidinggevende in de eerste maanden minimaal wekelijks ontmoeten – en niet alleen via de webcam. Het is een heel kwetsbare periode waarin het essentieel is om de wederzijdse verwachtingen zo snel mogelijk duidelijk te maken. Er dient ruimte gecreëerd te worden in de agenda’s voor een wekelijkse check-in. Een contactmoment waarbij de leidinggevende niet enkel werk-gerelateerde aspecten bespreekt, maar ook peilt naar hoe de nieuwkomer zich écht voelt.

Enkele tips:

  • Zorg ervoor dat de nieuwe collega zich verwacht/welkom voelt (voorbereiding en properheid werkpost, aanwezigheid materiaal (PC, GSM, …).
  • Stel een peter/meter aan voor de vlotte integratie van de nieuwkomer. Op eerste werkdag voorzie een fysieke kennismaking met alle teamleden.
  • Organiseer de eerste dagen van uw nieuwe medewerker: de te ontmoeten collega's, de eerste taken te voeren, de te lezen documenten...
  • Voorzie in de eerste weken/maanden een directe hulplijn (een soort helpdeskfunctie) voor eventuele praktische uitdagingen.
  • Contacteer als leidinggevende (en zie!) uw nieuwe medewerker minstens 1 keer per week.
  • Doe dit niet alleen voor uw vaste medewerkers, maar ook voor interims, medewerkers met een tijdelijk contract, freelancers,…

Op weg naar hybride werk?

Hoe kunt u de productiviteit, het welzijn en de cohesie van uw team garanderen als u ze niet elke dag ziet?

Lees hier meer over.