Login
Blog Werkgevers

Het ABC van motiveren vanop afstand

Werkgevers | 19 mei 2020 | Geschreven door Hermina Van Coillie

Sinds het begin van de lockdown werden we overspoeld door praktische tips rond thuiswerk. Maar weten hoe hoog uw stoel moet staan of hoe u de kinderen kan bezighouden, is echter niet voldoende om ook nog eens uzelf te motiveren. En om dag in dag uit, in deze omstandigheden, uw werk met dezelfde passie te blijven doen. En meer nog, om ook uw teamleden te blijven motiveren. 

Het ABC van motiveren vanop afstand

Zelfs in een gewone situatie is het niet altijd even eenvoudig om uzelf of uw teamleden te blijven motiveren vanop afstand. Het huidige coronatijdperk maakt het nu allemaal nog iets complexer. 

Het ABC van motivatie

Volgens een recente, wetenschappelijke en zeer bruikbare motivatietheorie, bestaat de kunst erin om uw werknemers te motiveren zonder hen te controleren. Zonder dwang, zonder belonen en zonder straffen. De weg hiernaartoe is de vervulling van onze 3 universele (iedereen heeft ze), aangeboren (van bij de geboorte tot onze dood) psychologische (het gaat hier niet over de fysiologische) basisbehoeften: ABC. 

  • Autonomie:  

Geef uw medewerkers voldoende psychologische vrijheid.  Het gaat hierbij niet om een volledige ‘doe maar wat u wil’ vrijheid, maar wel om een gevoel van psychologische vrijheid. En een ‘ik geef u waar mogelijk keuze’ vrijheid. Geef uw medewerkers dus zoveel mogelijk opties, keuzes en autonomie. Laat hen vrij waar mogelijk, maar biedt tegelijk toch nog voldoende structuur en kader aan.  

  • VerBondenheid: 

Zorg ervoor dat uw medewerkers verbonden blijven met elkaar én met de organisatie. Het gevoel deel uit te maken van een grotere groep, is heel belangrijk. We streven allemaal het gevoel na ergens bij te horen, zorg te kunnen dragen voor anderen, en dat anderen ook voor ons zorgen. 

  • Competentie:  

Erken de competentie van uw medewerkers en zorg ervoor dat ze het gevoel hebben dat alles nog lukt. Bijvoorbeeld dat het thuiswerk lukt, dat ze hun huidige manier van leven wat op orde krijgen, dat ze hun werktaken nog kunnen uitvoeren. Uw medewerkers moeten weten dat ze dit alles aankunnen en dat dit hun niveau van competentie niet overstijgt. Zorg er omgekeerd ook voor dat hun taken uitdagend en stimulerend genoeg blijjven. 

Kortom, geef uw medewerkers ABC! 

Hoe geeft u uw medewerkers ABC vanop afstand?

A.    Geef autonomie 

Vanop afstand is de autonomie automatisch hoger. De kunst bestaat eruit om een mooi evenwicht te vinden tussen het aanbieden van voldoende structuur (vanop afstand) en het vrij laten van uw medewerkers. En dat is niet evident. Want dit overgangspunt ligt voor ieder ergens anders. Stem dus goed af met uw medewerkers op welke manier zij wensen opgevolgd te worden. Zoek dat evenwicht tussen loslaten en vasthouden. Experimenteer en sta toe dat hier even wordt gefaald. Maak duidelijke afspraken rond ‘deliverables’. Wat verwacht je van je medewerkers qua output en tegen wanneer?  Zo kan je mooi de link leggen tussen voldoende autonomie en toch het verwachte resultaat. 

B.    Blijf verbonden 

Organiseer Skypemeetings of bel naar elkaar. Maar ook hier, zorg ervoor dat u uw medewerkers nog voldoende op zichzelf laat. Stem af. Wat verwachten ze? Is het een goed idee om elke dag te starten met een gezamenlijke Skype? En samen wat ochtendgymnastiek te doen? Of ligt dit net moeilijk voor die ene collega die net dan aan de ontbijttafel zit? In dat geval komt die Skype net zeer controlerend over.  

C.   Speel in op de talenten van uw medewerkers 

Inspelen op de talenten van uw medewerkers lukt evengoed vanop afstand. Meer nog, hier ligt zelfs een mooie uitdaging. Focus u niet meer (als u dit al deed) op het hoe of op welke uren iemand werkt. Focus daarentegen op de resultaten die hij of zij boekt. 

De huidige situatie maakt nu echt wel duidelijk dat het niet meer belangrijk is of uw medewerker nu om 7u al inlogt, en dan even pauzeert om de kindjes bij hun huiswerk te helpen rond 9u. Of dat hij om 11u start en ineens kan doorwerken tot het avondeten. 

Belangrijker is dat elke medewerker dit voor zichzelf kan beslissen en dat er onderling begrip en acceptatie is binnen een team. Elke thuissituatie is immers anders. Een collega kan thuis zitten met een baby, en dit vraagt heel andere zorg dan een moeder met 3 pubers. En u mag er gerust van uitgaan dat ieder inventief genoeg is om een eigen oplossing op maat te zoeken. 

Hou er rekening mee dat er verschillende soorten thuiswerkers zijn. Sommigen hebben nood aan veel ondersteuning, anderen genieten van hun pasverworven vrijheid. Stem uw aanpak af op de individuele ABC-behoeften van uw werknemers en hou zo samen jullie motivatie hoog.  

Focus report: Autonome motivatie
Ontdek de resultaten van onze ondervraging over de motivatie van Belgische werknemers.  Download hier de Focus report