Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Het nieuwe Vlaams opleidingsverlof: wat betekent dit voor jou?

Het nieuwe Vlaams opleidingsverlof, dat het betaald educatief verlof vervangt, is op 1 september in werking getreden. Wat betekent dit voor jou? Welke veranderingen zal het Vlaams opleidingsverlof teweegbrengen? Ontdek de antwoorden in dit artikel.

Geplaatst op 17 september 2019

Op wie heeft de hervorming betrekking?

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het Vlaams opleidingsverlof. Het geldt dus enkel voor bedrijven of vestigingen gelegen in het Vlaamse Gewest.

Wie kan er gebruik van maken?

Vraagt één van je werknemers om Vlaams opleidingsverlof op te nemen? Je kunt dat goedkeuren als hij voltijds of ten minste halftijds werkt. Jouw bedrijf zelf moet actief zijn in de privésector en gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

Waar geeft het Vlaams opleidingsverlof recht op?

Een werknemer die geniet van het Vlaams opleidingsverlof heeft recht op een maximum van 125 uren verlof op jaarbasis, met behoud van zijn gebruikelijke loon. De uren worden verdeeld volgens het soort contract (voltijdse/deeltijdse betrekking) van de werknemer. Het aantal toegekende uren hangt ook af van de gevolgde opleiding.

Je werknemer moet met jou overleggen op welke momenten hij de verlofuren kan opnemen. Je krijgt beiden een overzicht van de toegekende en resterende uren, via het Vlaams digitaal opleidingsplatform.

In het kader van het Vlaams opleidingsverlof ontvang je als werkgever een terugbetaling van de lonen en sociale zekerheidsbijdragen. Aan volgende voorwaarden moet wel voldaan zijn:

  • De opleiding is geaccrediteerd
  • De opleidingsuren van jouw werknemers zijn correct geregistreerd (DmfA) via je sociaal secretariaat.
  • De werknemers hebben het maximum aantal toegekende uren niet overschreden en hebben de opleiding nauwgezet gevolgd.

Heb je de terugbetalingsaanvraag ingediend binnen de 3 maanden na de start van de opleiding van je werknemer? Dan ontvang je een bedrag van € 21,30 per uur Vlaams opleidingsverlof.

Let op! Deze termijn is aanzienlijk korter dan die van het schooljaar 2018-2019. Voordien moest je deze aanvraag indienen ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Twee soorten opleidingen geven recht geven op het Vlaams opleidingsverlof:

  • De arbeidsmarktgerichte opleidingen. Dat zijn opleidingen die de loopbaan van je werknemer op een duurzame manier versterken. Of die de overgang naar een functie die voldoet aan de huidige en toekomstige vereisten van de arbeidsmarkt vergemakkelijken.
  • De loopbaangerichte opleidingen. Die opleidingen vormen een onderdeel van de loopbaanbegeleiding en zijn vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Wanneer komt een opleiding in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof? Ze moet jouw werknemer in staat stellen bepaalde vaardigheden te verwerven en bestaan uit een minimum aantal uren of studie-eenheden. Bovendien moeten de opleiders geregistreerd zijn bij het Departement Werk en Sociale Economie van Vlaanderen.

Sommige opleidingen behoren niet tot de 2 bovengenoemde types maar kunnen toch in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof. Die opleidingen worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Vlaamse Opleidingscommissie of het bevoegd paritair comité.

Heb je vragen over het Vlaams opleidingsverlof?

Dit zou je ook kunnen interesseren