Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Verwacht het onverwachte: het belang van een goede EHBO-kennis

Het is een cliché: een ongeval is gauw gebeurd. Een iets te glibberige vloer, een klant die bijna in voedsel stikt in uw restaurant, een onstabiel geplaatste ladder of een bode die onwel wordt bij aankomst in je bedrijf... Allemaal jammerlijke omstandigheden die niet alleen zware gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor jouw organisatie.

Geplaatst op 10 september 2019

Ook al beschik je over een uitstekend veiligheids- en preventiebeleid, toch zul je nooit alle risico’s op ongevallen kunnen wegnemen. Net daarom moet je beschikken over voldoende eerstehulpverleners en/of personen aangeduid met het oog op een tijdige interventie. Het doel van EHBO? De gevolgen van een ongeval beperken en vermijden dat de kwetsuren - in afwachting van gespecialiseerde hulp - zouden verslechteren.

Jouw verantwoordelijkheid

Je bent er als werkgever verantwoordelijk voor om de eerste hulp te garanderen, zowel voor je eigen werknemers als voor andere personen die op je werkplek aanwezig zijn (onderaannemers, bezoekers, klanten, patiënten, leveranciers, enz).

En een goede eerstehulpverlening verzekeren gebaseerd op een specifieke risicoanalyse. De ene onderneming is immers de andere niet. Zo zijn de risico's in een garage, een restaurant of een dienstverlenend bedrijf bijvoorbeeld verschillend.

Denk vooral niet dat ongevallen alleen bij anderen voorvallen en dat het niet nodig is hierbij stil te staan. Meerdere enquêtes toonden immers aan: EHBO-hulpverleners maar ook de werknemers die in hun nabije omgeving aan het werk zijn, zijn statistisch gesproken minder vaak het slachtoffer van ongevallen. Door hun opleiding vertonen zij als vanzelfsprekend een meer verantwoordelijk en minder risicovol gedrag.  

Een ongeval in jouw bedrijf: is je personeel voldoende opgeleid?

De wetgeving rond welzijn op het werk geeft aan dat jij (of leden van je personeel) gevormd moeten zijn of bepaalde basisvereisten moeten vervullen. Laten we hierna even stilstaan bij de vorming voor het aangeduide personeel om de eerste hulp binnen je onderneming te verzekeren!

De indeling van het personeel is niet vast, maar eerder aangepast aan de realiteit van de bedrijfsactiviteiten.

Groep D-bedrijven

In een groep D-bedrijf kan de werkgever kiezen om zelf de eerste hulp te verlenen of die taak toe te wijzen aan een of meerdere opgeleide medewerkers. In dat geval is de basisopleiding bedrijfshulpverlener niet verplicht. Toch is het aangeraden een basiskennis EHBO te hebben. Wij raden een initiatiecursus van vier uur aan.

Misschien ken je wel de video van een restaurant in Griekenland waar een kelner een klant te hulp schoot toen die aan het stikken was in voedsel. De kelner, die gevormd was tot de basisprincipes van EHBO, heeft blijk van koelbloedigheid gegeven om de handelingen te stellen die levens redden.  

Groep A-B-C-bedrijven

Voor groep A-B-C-bedrijven bepaalt de werkgever, op basis van zijn risicoanalyse, het aantal medewerkers dat verantwoordelijk is voor eerstehulpverlening. Hij bepaalt ook hun vereiste opleidingsniveau (medewerkers zonder basisvorming, hulpverleners met basisvorming, hulpverleners met basisvorming en specifieke kennis, …).

Advies van de bedrijfsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is voor deze groep bedrijven vereist.

Aarzel niet om het praktische voorstel van Co-Prev (de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) te raadplegen.

Dit zou je ook kunnen interesseren