Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Verwacht het onverwachte: het belang van een goede EHBO-opleiding

Verwacht het onverwachte: het belang van een goede EHBO-opleidingHet is een cliché: een ongeval is snel gebeurd. Een iets te glibberige vloer, een klant die bijna in voedsel stikt, een onstabiel geplaatste ladder of iemand die onwel wordt ... Allemaal jammerlijke omstandigheden die niet alleen zware gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor jouw organisatie.

Geplaatst op 29 april 2022

Ook al beschik je over een uitstekend veiligheids- en preventiebeleid, toch zal je nooit alle risico’s op ongevallen kunnen wegnemen. Net daarom moet je beschikken over voldoende eerstehulpverleners en/of aangeduide personen met het oog op een tijdige interventie.

Het doel van EHBO? De gevolgen van een ongeval beperken en vermijden dat de kwetsuren – in afwachting van gespecialiseerde hulp – zouden verslechteren.

Jouw verantwoordelijkheid op EHBO-vlak

Als werkgever is het je plicht om de eerste hulp te garanderen, zowel voor je eigen werknemers als voor andere aanwezigen op de werkplek (onderaannemers, bezoekers, klanten, patiënten, leveranciers …).

Om een goede eerstehulpverlening te verzekeren, is een specifieke risicoanalyse onontbeerlijk. De ene onderneming is immers de andere niet. Zo zijn de risico's in een garage, een restaurant of een dienstverlenend bedrijf bijvoorbeeld verschillend.

Tip: Waarom geen initiatie (of een basisopleiding) als geschenk aanbieden aan al je personeel? De opgedane kennis kunnen ze ook buiten het bedrijf gebruiken in hun familie en vriendenkring. Een heel mooi geschenk.

Denk vooral niet dat ongevallen alleen bij anderen gebeuren en dat het niet nodig is om hierbij stil te staan. Meerdere studies tonen duidelijk aan: EHBO-hulpverleners en de werknemers die in hun nabije omgeving aan het werk zijn, zijn statistisch gesproken minder vaak slachtoffer van ongevallen. Door hun opleiding vertonen zij logischerwijze meer verantwoordelijk en minder risicovol gedrag.  

Ongeval op het werk: heeft je personeel de nodige kennis?

Het belang van een goede EHBO-opleiding valt niet te overschatten. Vaak denken werknemers dat ze weten wat te doen bij een noodgeval, maar eigenlijk overschatten ze hun kennis. De eerste minuten zijn nochtans cruciaal: de acties die in de eerste 3 à 4 minuten worden ondernomen kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen. 

Is een EHBO-opleiding verplicht?

Veel organisaties zijn wettelijk verplicht om een aantal werknemers op te leiden tot erkende bedrijfshulpverleners. En zelfs al geldt die verplichting niet voor jouw bedrijf, toch blijft het aangewezen om zo veel mogelijk werknemers een initiatieopleiding te laten volgen.  

1.  Minder dan 20 medewerkers?

In een groep D-bedrijf kan je als werkgever kiezen om zelf de eerste hulp te verlenen of die taak toe te wijzen aan een of meer opgeleide medewerkers. De basisopleiding tot bedrijfshulpverlener is niet verplicht, maar een initiatiecursus wordt sterk aanbevolen. Zo kan er onmiddellijk iemand in actie schieten wanneer het noodlot toeslaat, en verlies je geen kostbare tijd bij het wachten op de hulpdiensten.

Tip: Werkt je personeel in kleine ploegen? Dan is het geen overbodige luxe om minstens de helft van je werknemers een initiatiecursus EHBO te laten volgen. Zo kan er altijd iemand de eerste hulp toedienen.

2.  Meer dan 20 medewerkers?  

Voor groep A-B-C-bedrijven kan je aan de hand van een risicoanalyse het opleidingsniveau bepalen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp. Hiervoor moet je verplicht advies inwinnen bij de arbeidsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Tip: Werkt je personeel vaak van thuis uit? Denk er dan zeker aan om meer medewerkers in te schrijven voor de initiatiecursus EHBO. Zo ben je zeker dat er altijd een minimum aantal bedrijfshulpverleners in het bedrijf aanwezig is.

Initiatie, basisvorming en bijscholing EHBO

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van Securex is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de basisvorming en bijscholing EHBO voor bedrijfshulpverleners te geven.

Na de basisopleiding krijgen je werknemers een officieel brevet van bedrijfshulpverlener. Is dat dan voldoende? Neen, een jaarlijkse bijscholing blijft verplicht voor je erkende bedrijfshulpverleners.

Onze Externe Dienst is ook officieel erkend om de initiatiecursussen voor aangeduide personen te geven.

Dit zou je ook kunnen interesseren