Menu
Blog Werkgevers

Arbeidsongevallen: belangrijkste oorzaken

Werkgevers | 24 juli 2018 | Geschreven door Hilde Vernaillen

Een arbeidsongeval is vaak sneller gebeurd dan u denkt en kan zowel uzelf als een medewerker overkomen. Vaak veroorzaakt dit menselijk leed, maar ten gevolge van een korte of langere werkonbekwaamheid blijven financiële gevolgen evenmin uit.

Arbeidsongevallen: belangrijkste oorzaken
Is een werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan verliest u kostbare mankracht. Wordt u er zelf door getroffen? Dan blijft uw bedrijf stuurloos achter.

In dit artikel leert u meer over de oorzaken van arbeidsongevallen en achterhaalt u hoe ze te vermijden of hoe u uzelf en uw medewerkers ertegen kan beschermen.
 

Een arbeidsongeval: wat is dat?

We halen er even de definitie van een arbeidsongeval bij. “Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer tijdens en door het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. De werknemer moet onder het (virtuele) toezicht staan van de werkgever”.
Een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk wordt eveneens als arbeidsongeval beschouwd.
De belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen? Verlies van controle over een machine!
 
Fedris verzamelde statistieken over arbeidsongevallen bij werknemers, op basis van 142.229 aangiftes uit de privésector in 2016. Het gaat zowel om ongevallen op het werk (119.882) als op de weg van en naar het werk (22.347). De cijfers hebben betrekking op 2.359.989 voltijdse werknemers. Sinds 2011 gingen de arbeidsongevallen in dalende lijn, maar in 2016 stegen ze weer. De resultaten voor werkgevers zijn gelijkaardig. Want ook zij blijven niet gespaard van  ongevallen.
 
Volgens Fedris, waren er in 2016 drie hoofdoorzaken van arbeidsongevallen op het werk:
 
  1. Verlies van controle over een machine of een transportmiddel (20,4%)
  2. Lichaamsbeweging zonder fysieke belasting – meestal met een uitwendige verwonding. Een voorbeeld: op een scherp voorwerp stappen (18,8%)
  3. Uitglijden of struikelen met een val als gevolg (17,7%)
Het valt op dat in de meeste gevallen onvoorzichtig gedrag van de werknemer mee de oorzaak van het ongeval is. Risicovolle situaties verschillen natuurlijk van bedrijf tot bedrijf, maar iedereen loopt gevaar, ongeacht het soort werk.
 

Focus op gevolgen

We gaan nu dieper in op de drie gevolgen van arbeidsongevallen op het werk: tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid, of overlijden. Fedris geeft deze cijfers voor 2016 aan:
 
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid komt voor bij 47,8% van de arbeidsongevallen
  • 9,9% van de slachtoffers is blijvend arbeidsongeschikt
  • 0,1% overlijdt
42,2% van de slachtoffers heeft dus een arbeidsongeval zonder gevolgen.
Het gaat hier om cijfers van werknemers in de privésector maar de werkgevers zelf lopen dezelfde risico’s.

Fedris stelt vast dat de duur van de arbeidsongeschiktheid meestal schommelt tussen 0 en 15 dagen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de bedrijfsproductiviteit. Want tijdens deze periode voert het slachtoffer (uzelf of uw werknemer) zijn dagelijkse taken niet uit. Het bedrijf moet zich aanpassen en dat leidt mogelijk tot minder inkomsten.
 

Hoe vermijdt u arbeidsongevallen?

De belangrijkste oplossing? Mik op ongevallenpreventie  en beweeg uw medewerkers tot gedragsverandering. Eerst moet u uw veiligheidsdoelstellingen vastleggen. Daarna onderzoekt u de oorzaken van de arbeidsongevallen die specifiek zijn voor uw organisatie. En finaal werkt u een concreet actieplan uit dat aanzet tot aandacht voor veiligheid en preventie. Waarom organiseert u eens geen opleiding voor uw medewerkers? Daar legt u hen dan uit welke maatregelen u wilt doorvoeren.
 
Voor de implementatie van een dergelijke aanpak kan u beroep doen op uw preventieadviseur. Die gaat na of het bedrijf de wet op het welzijn op het werk correct naleeft en geeft uw werknemers en uzelf advies om arbeidsongevallen te voorkomen. U bent verplicht om iemand intern aan te stellen of een beroep te doen op een externe adviseur.
 

Hoe beschermt u zich tegen arbeidsongevallen?

Gebeurt er toch een ongeval in uw bedrijf? Dan zijn er verzekeringen die de gevolgen verzachten. Als werkgever weet u natuurlijk dat een arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers wettelijk verplicht is.

De basisverzekering dekt ongevallen op de werkplek en op de weg van en ernaartoe, medische kosten en inkomensverlies, blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 
Als zaakvoerder is het ook belangrijk om uzelf te beschermen. Met een ongevallenverzekering geniet u van gelijkaardige waarborgen als uw werknemers. Bovendien kan u ook de omzet van uw bedrijf waarborgen. Dat is een must bij langdurige arbeidsongeschiktheid!
 
Wenst u meer informatie over preventie tegen arbeidsongevallen? Contacteer onze experts via health.safety@securex.be. Hebt u interesse in de verzekeringen die wij aanbieden? Neem dan contact op met onze experts via contact.insurance@securex.be. Zij beantwoorden al uw vragen.