Login
Blog Werkgevers

7 tips om de draad terug op te pikken na de coronacrisis

Creëer een betrokken en veilig klimaat op de werkplek
Werkgevers | 07 juni 2021 | Geschreven door Eva Praet

De coronacrisis is nog niet voorbij. De maatschappelijke impact blijft groot en we zullen de naweeën nog lang voelen. Ook in onze organisaties. De individuele draagkracht van medewerkers verschilt en nu de heropstart dichterbij komt, is een oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid naar werknemers een absolute must. Zorg daarom voor een emotioneel veilige werkplek en motiveer elke medewerker om er opnieuw voluit voor te gaan.

7 tips om de draad terug op te pikken na de coronacrisis

Veerkracht en draagkracht: voor iedere medewerker anders

Mensen zijn van nature veerkrachtige wezens en reageren vaak goed op tegenslag. Zelfs tijdens deze wereldwijde crisis.

En toch … persoonlijke stressoren, beproevingen en uitdagingen, beïnvloeden hun draagkracht. De impact van de crisis is voor iedereen anders. Daarom kijken ze ook elk op hun eigen manier naar de heropstart.

Psychische drempels als angst om besmet te worden, diepgewortelde vragen over de eigen identiteit en zin van de job, faalangst of angst om de veilige cocon van thuis te verlaten zijn reëel. Het is belangrijk dat werkgevers zich daarvan bewust zijn en er zo veel mogelijk rekening mee houden. 

Vanuit uw organisatie heeft u wel wat tools in handen om uw medewerkers te begeleiden in hun terugkeer naar het normale leven. 
 

7 tips om medewerkers te ondersteunen

De draad terug oppikken wordt makkelijker met oprechte nieuwsgierigheid naar het welzijn van medewerkers. Wees betrokken als werkgever en toon dat ook. Bied praktische hulp en emotionele steun waar dat mogelijk is.

1. Wees oprecht nieuwsgierig en vraag hoe het gaat
 • Geef aandacht
  Neem tijd voor uw medewerkers. Toon belangstelling en begrip voor wat iemand ervaart, zowel bij de terugkeer als in de periode daarna. Hou proactief een vinger aan de pols over wat er leeft bij hen.
 • Vraag regelmatig hoe het gaat. Doe geen uitspraken als Ik laat je nu maar even met rust. Nee, vraag: Welke impact had deze periode op jou? Hoe voel je je bij de heropstart?
 • Stel concrete vragen: Waar loop je tegenaan? Wat kan ik voor je doen? Of kan ik dit voor jou in orde brengen? Dus niet alleen: Laat het maar weten als ik iets voor je kan doen.
Houd ook contact met zieke medewerkers.
 
2. Pols naar behoeften en nodenVraag uw medewerkers wat ze nodig hebben om de draad terug op te nemen. Doe dat persoonlijk, of via een enquête. Welke praktische ondersteuning is noodzakelijk om te kunnen én willen werken? Hoe zorgt de organisatie ervoor dat medewerkers verbonden blijven met elkaar?
 • Voorzie aangepast werkmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen en bezorg iedereen duidelijke instructies over het gebruik ervan.
 • Geef ergonomisch advies over een gezonde werkhouding, zoals de schermhoogte.
 • Breng routines aan in de werkdag.
 • Creëer contactmomenten, zodat medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de organisatie en elkaar.
 • Overleg digitaal en blijf investeren in opleiding.

Hoe voelen uw werknemers zich echt?

Welzijn op het werk is dé sleutel tot het succes van uw bedrijf! Ontdek hoe u hen gemotiveerd kunt houden en boost het welzijn in uw organisatie. 

Meet het welzijn van uw personeel

3. Neem angst en stressreacties serieus en bied ondersteuning
 • Toon erkenning voor gevoelens van angst (bijvoorbeeld voor besmetting) en onveiligheid.
  Stel medewerkers gerust en benadruk dat dit normale reacties zijn in deze omstandigheden.
 • Vertoont iemand stressklachten? Spreek erover met hem of haar en wees alert voor klachten die om aanvullende ondersteuning vragen.
 • Versterk de veerkracht van medewerkers en voorzie hulpbronnen om te leren omgaan met persoonlijke zorgen en psychologische problemen.
 • Pas eventueel het bestaande opvang- en nazorgbeleid aan.
  Meestal is dat beleid er voor ingrijpende gebeurtenissen die zich op een specifieke plek en op een specifiek moment voordoen. Nu is het ook nodig om in te spelen op een langdurig stressvolle situatie.
4. Zorg voor een (toekomst)perspectiefSchep duidelijkheid en communiceer goed en transparant. Zo krijgen gevoelens van angst, misverstanden, frustraties of agressieve reacties minder zuurstof.Communiceer helder over de stand van zaken binnen uw organisatie en de impact die de crisis nog heeft.  
Een paar aandachtspunten:
 • Hou het simpel
  Zorg voor regelmatige maar behapbare updates over (praktische) afspraken, maatregelen en beschermingsmiddelen.
 • Vertel uw medewerkers heel duidelijk wat ze van u kunnen verwachten.
 • Communiceer ook duidelijk wat u verwacht van uw medewerkers.
 • Laat weten waar medewerkers aanvullende ondersteuning - bijvoorbeeld door een arbeidsarts en psycholoog - kunnen vinden. Hou deze drempel laag.
 • Stel mensen gerust door uit te leggen dat het overschakelen naar een andere werkwijze om aanpassing en gewenning vraagt en dat ze daarvoor de tijd mogen nemen.
 
5. Geef uw medewerkers een pluim voor hun inspanningen Zie de inzet en flexibiliteit van uw medewerkers niet als iets vanzelfsprekends.
Bedank hen voor hun inspanningen in de afgelopen periode. Doe dit regelmatig en niet alleen bij de heropstart.
 
6. Vier succesjes en neem ze mee in het veranderingstrajectLeer uit deze moeilijke periode: onderzoek de positieve en verrassende leerpunten en ga er verder mee aan de slag.
 
Bij veel organisaties was thuiswerk en digitaal vergaderen en leren tot voor de coronacrisis een ver-van-mijn-bedshow. Nu ze er ook de positieve kanten van hebben ervaren, grijpen ze best de opportuniteit om ze duurzaam te integreren in de werkorganisatie.
 
7. Stimuleer een gezonde levensstijl en zelfredzaamheidOrganiseer workshops en stel een zelfzorgplan ter beschikking waarin de organisatie medewerkers aanmoedigt om zorg te dragen voor zichzelf.
Geef als werkgever het goede voorbeeld: hou u aan de veiligheidsvoorschriften en draag zorg voor uw eigen fysieke en mentale gezondheid.


 

Versterk de gezondheid van uw medewerkers

Securex biedt een aantal workshops, opleidingen en digitale sessies aan rond mentaal en lichamelijk welzijn.

Een greep van ons aanbod