Login
Publicaties

[Focus report] Autonoom gemotiveerden willen langer werken

Focus report  | 01 juli 2017

In dit Focus report stellen we de resultaten voor van een ondervraging over de motivatie van Belgische werknemers en de impact ervan op het perspectief van langer werken en op hun absenteïsme.

[Focus report] Autonoom gemotiveerden willen langer werken
In dit Focus report ontdekt u het antwoord op de volgende vragen:
  • Werken omdat u het wilt of omdat u moet: de zelfdeterminatietheorie (ZDT)
  • Waarom autonome motivatie?
  • Welke zijn de drie hefbomen voor een betere autonome motivatie?
Download het Focus Report