Login
Ontslag

Ontslagvergoeding berekenen

Een medewerker correct ontslaan zonder opzegtermijn doet u zo

Als werkgever is een ontslag iets dat u liever vermijdt. Is het toch nodig, dan kunt u ervoor kiezen om een ontslagvergoeding uit te betalen of uw medewerker zijn of haar opzegtermijn te laten presteren. Al dan niet in combinatie met outplacement.

Wat een ontslagvergoeding omvat, leest u hier.

Ontslagvergoeding berekenen
Wat is het?

Wat is een ontslagvergoeding

Zelfs al ziet u als werkgever geen andere optie dan een ontslag, dan heeft u nog altijd twee keuzes:

  • Uw werknemer zijn of haar opzegtermijn laten uitdoen
  • Of de samenwerking meteen beëindigen en uw werknemer een ontslagvergoeding betalen

De laatste manier laat u toe de samenwerking onmiddellijk te stoppen mits betaling van een vergoeding. Dat is meestal het geval indien u bijvoorbeeld denkt dat de ontslagen medewerker klantgegevens of andere gevoelige informatie zou meenemen.
De vergoeding telt dan als compensatie voor het feit dat de werknemer van de ene dag op de andere zonder inkomen zit.

Opzegvergoeding: praktische bedenkingen

Welke voorwaarden moet u in acht nemen?

In tegenstelling tot een ontslag waarbij een opzegtermijn gepresteerd moet worden, hoeft u de beëindiging met betaling van een opzegvergoeding eigenlijk niet schriftelijk bekend te maken. Mondeling volstaat.

Om problemen te vermijden, is het wel aangeraden om een ontslag altijd schriftelijk te bevestigen. Dat gaat via het laten tekenen voor ontvangst op het moment zelf, maar in de meeste gevallen verloopt dit via een aangetekende brief.

Motivering van het ontslag

Als werkgever bent u niet verplicht om uit eigen beweging elk ontslag te motiveren. Al staat het u vrij om in alle openheid dit spontaan toch te doen.

Uw medewerker heeft wel het recht om de motivatie van het ontslag op te vragen en indien u dan in gebreke blijft, kunnen er sancties volgen.

Outplacement

Wanneer de ontslagen werknemer recht heeft op outplacement, moet de werkgever de werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk outplacementaanbod doen.

Ook al is het niet verplicht, outplacement is een mooi gebaar om voormalige medewerkers te ondersteunen.

Zo werkt outplacement

Voordelen van de nieuwe manier van werken

Om ontslagen te vermijden, kunt u beroep doen op alle mogelijkheden die de nieuwe manier van werken u biedt.

Uw bedrijf slim organiseren
De nieuwe manier van werken

Tip: Een ontslag vermijdt u best. Bijvoorbeeld door ten volle beroep te doen op een nieuwe manier van werken met minder vaste medewerkers in een vast schema. Zo zult u ook minder snel een medewerker moeten ontslaan.

Ontdek de voordelen van de nieuwe manier van werken
Hoe berekent u het?

Berekening ontslagvergoeding bij bedienden

De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn. De vergoeding omvat niet alleen het gewone loon, maar ook alle voordelen zoals vermeld in uw arbeidsovereenkomst.

  • De duur van de opzegtermijn waarop de werknemer recht heeft bij de beëindiging van de overeenkomst
  • Het basisloon

Vervolgens past u de volgende formule toe:

Ontslagvergoeding = basisloon x opzegtermijn

Duur van de opzegtermijn

Hier vindt u alle uitleg om de opzegtermijn te berekenen.

Kort voorbeeld: Blijkt na berekening dat uw medewerker een opzegtermijn van 8 weken moet presteren, dan betaalt u bij onmiddellijke beëindiging een opzegvergoeding van 8 weken loon.

Het basisloon

Voor de bepaling van het basisloon houdt u rekening met het lopende loon op het ogenblik dat de overeenkomst wordt beëindigd.

Toekomstige rechten, zoals een indexering of een voorziene loonsverhoging, mogen dus niet in aanmerking worden genomen.

Het kan zijn dat er wel nog andere looncomponenten meegerekend moeten worden, neem daarom altijd contact op met Securex om de correcte vergoeding te berekenen.

Ontslagvergoeding bij arbeiders

Net zoals bij bedienden, wordt ook voor arbeiders de ontslagvergoeding berekend op basis van de opzegtermijn.

Dat betekent dat voor arbeidsovereenkomsten gestart voor 1 januari 2015 u ook twee berekeningen moet uitvoeren. Het totaal is dan de som van beide delen.

Vragen bij een ontslag? Contacteer ons
In de praktijk

Opzegvergoeding: een voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van de berekening van de opzegvergoeding voor een bediende.

Basisgegevens:

Datum van indiensttreding

01.01.2013

Datum van de beëindiging met opzegvergoeding

31.01.2019

Bruto maandloon (vast)

1.200 euro

Variabel loon verdiend van 01.02.18 - 31.01.19

4.700 euro

Bedrijfswagen (waarde maandelijks voordeel)

250 euro

Groepsverzekering (werkgeversbijdrage)

20 euro

Vaststelling van het basisloon:

 

Voor 12 maanden

(bedragen in euro)

Vast loon: 1.200 x 12

14.400

Variabel loon van 12 laatste maanden

4.700

Eindejaarspremie 1.200

1.200

Dubbel vakantiegeld: 92% x 1.200

1.104

Vakantiegeld op variabel: 15,34% x 4.700

720,98

Privégebruik van de bedrijfswagen: 250 (werkelijke waarde) x 12

3.000

Groepsverzekering: 20 (werkgeversbijdrage) x 12

240

Jaartotaal

25.364,98

Basismaandloon

25.364,98 / 12 = 2.113,75

Basisweekloon

2.113,75 x 3 / 13 = 487,79

Vaststelling van de opzegtermijn:

Het gaat om een bediende in dienst van voor 1 januari 2014, dus zijn opzegtermijn moet in 2 delen berekend worden:

  • Deel 1 op basis van de anciënniteit van 01.01.2013 tot en met 31.12.2013: 3 maanden
  • Deel 2 op basis van de anciënniteit van 01.01.2014 tot en met 31.01.2019: 18 weken

De totale opzegtermijn is dus 3 maanden en 18 weken.

Bedrag van de opzegvergoeding:
  • 2.113,75 x 3 (deel 1 opzegtermijn) = 6.341,25 euro
  • 487,79 x 18 (deel 2 opzegtermijn) = 8.780,22 euro

Conclusie: dotale opzegvergoeding (deel 1 + deel 2) bedraagt 15.121,47 euro

Uw praktische gids bij een ontslag

Krijg praktische informatie over de belangrijke vragen die u zich moet stellen voor een ontslag, de ontslagvoorwaarden, het recht op outplacement en meer.

Download gratis het ebook
Ebook over ontslag
Securex is er voor u in moeilijke momenten zoals bij een ontslag Doe beroep op ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Ontslag

Als werkgever probeer je het ontslag eerst te vermijden en oplossingen te zoeken. Dien je uiteindelijk over te gaan tot ontslag? Dan bereid je dat best grondig voor. Omdat het wettelijk kader niet altijd makkelijk te begrijpen is, zetten we alle informatie voor jou op een rij. 

Alle diensten bij een ontslag
Outplacement

Wat outplacement precies is, hoe het werkt en waarom je het als werkgever best overweegt, lees je hier.

Alles over outplacement
Gratis gids bij een ontslag

Krijg praktische informatie over de belangrijke vragen die u zich moet stellen voor een ontslag, de ontslagvoorwaarden, het recht op outplacement en meer.

Download gratis het ebook