Login
Service Contact Lex4You
Login

Hybride werken in je bedrijf

Organiseer werk op nieuwe manieren

In een snel veranderende arbeidsmarkt wordt hybride werken, een mix van telewerk en werken op kantoor, steeds populairder. Het voordeel? Grotere flexibiliteit voor jou en je medewerkers. Samen zoeken jullie de meest gepaste werkplek. En dat hangt van taak tot taak af. Ontdek wat hybride werken precies inhoudt en hoe je dat als werkgever toepast.

Krijg advies

Wat is hybride werken?

Hybride werken is een manier van werk organiseren waarbij medewerkers zowel op kantoor als op afstand werken, met flexibiliteit in werklocatie en -uren om een optimale balans te bereiken tussen productiviteit, samenwerken en welzijn.


Kantoor werken

Thuiswerken/

telewerken

Hybride werken
Waar werk je?
(Bijna) uitsluitend op kantoor, site van het bedrijf
Afwisselend thuis of op kantoor (of op de site van het bedrijf)
Variabel naargelang de nood van het werk en/of optimale omstandigheden
Wanneer werk je?
Binnen vaste uren, bijvoorbeeld van 8u tot 17u
Glijdende uren
Glijdende uren
Heb je keuzevrijheid in je verloning?
Weinig of geen keuzevrijheid van de medewerker
Weinig of geen keuzevrijheid van de medewerker
Keuzevrijheid door medewerkers, bijvoorbeeld door flexibele verloning

Thuiswerken en telewerken hoor je ook vaak, maar die zijn niet helemaal hybride. Zowel thuiswerken en telewerken beperken zich voornamelijk tot de locatie waar er gewerkt wordt, terwijl hybride werken echt een breder begrip is. Het slaat niet alleen op de locatie, maar houdt ook in dat je medewerkers - binnen een bepaald kader - kiezen wanneer en hoe ze werken.

Pas je als werkgever hybride werken toe, dan heb je meestal ook aandacht voor flexibele vormen van verloning, zoals alternatief verlonen met interessante extralegale voordelen.

Tip: Het is ook niet het aantal dagen thuis of op kantoor dat het verschil maakt, maar de autonomie en het vertrouwen die je medewerkers krijgen.

Volg het webinar over hybride werken

Leer hoe je een positieve en efficiënte groepsdynamiek opzet in je organisatie


Waarom is hybride werken belangrijk?

Om hybride werken succesvol te lanceren, is het essentieel dat je als werkgever eerst goed nadenkt over wat je precies wil bereiken. Een flexibele werkindeling op vlak van locatie en tijd heeft verschillende voordelen voor je team:

 • Een betere work-life balans
 • Meer keuzevrijheid en autonomie
 • Efficiënte beslissingen over mobiliteit mogelijk maken, zoals je verplaatsen buiten de spits

Goed toegepast zorgt hybride werken voor een betere teamdynamiek en gemotiveerde teamleden. Je medewerkers krijgen namelijk de kans om hun werkomgeving af te stemmen op de taak die ze uitvoeren, wat leidt tot meer productiviteit en een hogere tevredenheid. Bovendien leidt het ook tot minder verzuim en dus minder verzuimkosten. Bereken de absenteïsmekost voor jouw bedrijf.

Tip: Ontdek hoe je in 6 stappen zorgt voor een efficiënt en motiverend beleid rond hybride werken. 

Zin om aan de slag te gaan?

 • Zet in op motiverend leiderschap
 • Maak werk van een duidelijk beleid
 • Investeer daarbij ook voldoende in het welzijn van je medewerkers

Hoe pak je leiderschap aan bij hybride werk?

Hybride werken is de toekomst, maar vereist aangepast leiderschap om efficiënt vanop afstand een team aan te sturen.

Als HR-dienst is het belangrijk om stil te staan bij het belang van de juiste vaardigheden en begeleiding van managers, en indien nodig een opleiding te voorzien zodat ze leidinggeven met impact. Zo weet een goede leider hoe die het team motiveert en communiceert op afstand met aandacht voor het welzijn en de productiviteit van iedereen. 

Help je managers met hun leiderschapsstijl en met succes te behalen in het hybride werkmodel. Een mooi voorbeeld van hoe je met talent management bouwt aan een duurzaam personeelsbestand.

Het ABC-model voor motiverend leiderschap

Hanteer het ABC-model om op een wetenschappelijk onderbouwde manier via leiderschap je medewerkers te motiveren. Deze wetenschappelijk onderbouwde theorie gaat ervan uit dat onze motivaties als mens gebaseerd zijn op 3 (psychologische) basisbehoeften:

 • Autonomie
 • Betrokkenheid (of verBondenheid)
 • Competentie

De aanpak van motiverend leiderschap vertrekt vanuit een focus op ‘iets willen doen’ omdat je het leuk vindt of omdat je begrijpt waarom het nodig is. Met andere woorden, de medewerker motiveert zichzelf. Daarom spreken we van autonome motivatie en sluit deze vorm ook beter aan bij hybride werken.

Rapport over leiderschap en telewerk

Ontdek de impact van goede een slechte managers op telewerken

Heb je een duidelijke visie en goed beleid?

Een succesvol beleid opstellen rond hybride werken begint met een duidelijke visie. Zowel op vlak van organisatie als op vlak van flexibele verloning. Extra verlof, een bedrijfsfiets of beter IT-materiaal zijn allemaal opties die je in je loonbeleid kan opnemen.

Formuleer als bedrijf ook vooraf heldere doelen en stel een plan van aanpak op, zo heb je een veel grotere kans op slagen om een werkomgeving te creëren die zowel voor medewerkers als werkgevers voordelen oplevert. Zo’n positieve omgeving creëer je met ‘team agreements’, letterlijk afspraken die je als team maakt.

Waarom een teamovereenkomst invoeren?

 • Handig om snel nieuwe teamleden te onboarden
 • Je teams hebben de ruimte om hun eigen cultuur binnen het team vast te leggen
 • Motiverend omdat het ruimte toelaat voor autonomie
 • Het schept een duidelijk kader waartoe iedereen zich kan verbinden, omdat ze het zelf opstelden
 • Tot slot is er  ook ruimte voor evolutie, de afspraken zijn niet in steen gebeiteld

Met andere woorden, een teamovereenkomst maakt voor je teams duidelijk wat de verwachtingen zijn en helpen iedereen harmonieuzer samen te werken.

Volg de 6 stappen van onze checklist en stel in geen tijd een optimaal beleid rond hybride werken op.

Tip: Licht meteen ook je loonbeleid door en kijk hoe je daar ook extra flexibiliteit toevoegt via alternatieve manieren van verloning.

Weet je hoe je welzijn het best aanpakt bij hybride werken?

Een hybride manier van werken stelt jouw organisatie ook voor nieuwe uitdagingen op vlak van fysiek en mentaal welzijn. Nu je medewerkers niet zo vaak meer op kantoor werken, pas je het best ook je welzijnsbeleid aan om ervoor te zorgen dat ze:

 • Zich verbonden blijven voelen met het bedrijf en alle collega’s, ondanks het wegvallen van een deel van het informeel contact
 • Werken in optimale omstandigheden, zowel op vlak van ergonomie en mentaal welzijn
 • Managers boven zich hebben die via leiderschap van het hybride werken een succes maken

Je kantoor heb je vast zo ergonomisch mogelijk ingericht, maar nu iedereen meer en meer thuis werkt, onderzoek je best hoe je je medewerkers helpt om de thuiswerkplek ook ergonomisch vorm te geven.

Aan de slag met hybride werken in je bedrijf?

Werk samen met de experts van Securex

Dit zou je ook kunnen interesseren: