Login
Service Contact Lex4You
Login
Opleiding

Vertrouwenspersoon - Basisopleiding

Psychosociale problemen op de werkvloer efficiënt oplossen

Als vertrouwenspersoon heb je een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van je collega’s. Tijdens deze erkende opleiding leer je snel en correct reageren op geweld, pesterijen en andere delicate kwesties.

Securex is officieel erkend door de FOD WASO om deze opleiding te verstrekken (conform het KB van 10.04.2014).

Inschrijving 2023 Inschrijving 2024

De wet van 5 november 2023 heeft de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht gemaakt, behalve in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Meer weten

Tijdens deze opleiding:

Na deze vijfdaagse opleiding:

  • Heb je oog voor psychosociale risico’s op het werk
  • Voldoe je aan de verplichte opleiding volgens de wet rond psychosociale risico’s op het werk (KB van 10.04.2014)
  • Ken je jouw verantwoordelijkheden
  • Weet je hoe je optimaal samenwerkt met de preventieadviseur voor psychosociaal welzijn op het werk
  • Zul je het aanspreekpunt zijn voor psychosociale problemen, efficiënt bemiddelen en slachtoffers gepast opvangen

Deze opleiding wordt erkend in het kader van de KMO-portefeuille (thema: Beroepsspecifieke competenties - DV.O104871), Opleidingsfonds Constructiv, Opleidingsfonds Alimento & Waalse opleidingscheques

Programma

Tijdens de opleiding komen thema’s als geweld, pesterijen en andere psychosociale risico’s aan bod. Volgende punten worden tijdens deze opleiding besproken:

  • Uw takenpakket: psychosociale risico’s (bronnen, risicofactoren, gevolgen en preventiemaatregelen)
  • Het wettelijke kader: inhoud, opdrachten, procedure, administratieve elementen en ethiek
  • De betrokken partijen: dader, slachtoffer, collega’s, leidinggevenden
  • Gespreksvaardigheden: hulpverlenende en bemiddelende gesprekstechnieken met de aanvrager en de aangeklaagde
  • Je traint de praktische vaardigheden tijdens oefeningen en rollenspellen.

* Functies onverenigbaar met de rol van vertrouwenspersoon

Wij herinneren je eraan dat volgende functies door de wetgever als onverenigbaar met de functie van vertrouwenspersoon werden gedefinieerd: preventieadviseur-arbeidsarts, werkgevers- of werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en/of het CPBW, vakbondsafgevaardigden, leidinggevend personeel (d.w.z. de eerste twee niveaus die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de onderneming).

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Syllabus

De syllabus voor deze opleiding wordt je op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet je mailbox te controleren.

Komende sessies

Er zijn momenteel geen sessies gepland
Wil je deze opleiding organiseren binnen jouw bedrijf?