Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Onderneming van 50 werknemers of meer? Aanstelling vertrouwenspersoon voortaan verplicht.

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen werd gepubliceerd. In dit kader zijn er wijzigingen met betrekking tot de aanstelling van vertrouwenspersonen. In dit artikel vind je een overzicht van de wijzigingen waarmee je rekening moet houden vanaf 1 december.

24 november 2023 Download onze toolkit

Verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon in bepaalde ondernemingen 

Tot 30 november 2023 was de aanstelling van een vertrouwenspersoon in een onderneming alleen verplicht als alle leden die de werknemers vertegenwoordigen in het comité voor preventie en bescherming op het werk daarom verzoeken.  

De wet van 5 november 2023 heeft de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht gemaakt, behalve in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers blijft de aanstelling verplicht  als alle leden van de syndicale afvaardiging, of bij gebreke aan syndicale afvaardiging alle werknemers, daarom verzoeken

In bepaalde gevallen moet de vertrouwenspersoon tot het personeel van de onderneming behoren  

Maakt jouw preventieadviseur psychosociale aspecten momenteel deel uit van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Dan moet, als er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, ten minste één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn als je ten minste 20 werknemers tewerkstelt.  

De wet voorziet daarom in de volgende drie scenario's:  

  • Ondernemingen met 50 werknemers of meer : een vertrouwenspersoon is in alle gevallen verplicht. Bovendien moet ten minste één van de vertrouwenspersonen altijd een personeelslid van de werkgever zijn. Dit is ook het geval als de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

  • Ondernemingen met 20 tot 49 werknemers: een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Als er echter een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn als de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.  

  • Ondernemingen met minder dan 20 werknemers: een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Als er toch een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, hoeft deze niet noodzakelijk een personeelslid van de onderneming te zijn. 

Welke sancties zijn voorzien wannneer je deze nieuwe verplichting niet naleeft?  

Ten gevolge van deze wijzigingen werd het sociaal strafwetboek aangepast: 

  • Je stelt 50 werknemers of meer tewerk en je duidt niet minstens één vertrouwenspersoon aan onder je personeelsleden? Je wordt gestraft met een sanctie van niveau 2.
  • Je stelt geen vertrouwenspersoon aan hoewel de syndicale afvaardiging of al je werknemers hierom verzoeken? Je riskeert een sanctie van niveau 2.
  • Je hebt 20 of meer werknemers en doet enkel beroep op een externe preventieadviseur psychosociale aspecten ? Als je beslist om een vertrouwenspersoon aan te stellen, moet minstens één van de vertrouwenspersonen verplicht deel uitmaken van je personeel. Indien je in dat geval enkel een externe vertrouwenspersoon zou aanstellen binnen je onderneming, zal je gestraft worden met een sanctie van niveau 2.

Belangrijke opmerking: de vertrouwenspersoon moet een opleiding en jaarlijkse bijscholingen volgen 

Sinds 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon 5 dagen opleiding volgen binnen twee jaar na zijn aanstelling. Securex is officieel erkend door de FOD WASO om deze opleiding te geven. 

Meer informatie vind je in onze opleidingscatalogus op: Opleiding - Vertrouwenspersoon: basis | Securex 

De vertrouwenspersoon moet eveneens een jaarlijkse supervisie volgen. Securex organiseert deze bijscholingen elk jaar. Je vindt deze terug in onze opleidingsskalender.

Voor meer informatie:  Opleiding - Vertrouwenspersoon: bijscholing| Securex 

Inwerkingtreding 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 december 2023.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze wijzigingen betreffende de aanduiding van een vertrouwenspersoon? Aarzel niet je Securex Legal advisor te contacteren via myHR@securex.be

De psychosociale cel van onze externe preventiedienst heeft een Toolkit ontwikkeld die je helpt om de vertrouwenspersoon binnen je onderneming te selecteren en aan te stellen.

Bron 

 

 

CPBW
Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk