Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verplichtingen en actoren van welzijn op het werk

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van uw werknemers. Daarbij heeft u een aantal verplichtingen, maar u staat er niet alleen voor. U kunt een beroep doen op verschillende interne actoren binnen uw onderneming (interne dienst, comité voor preventie en bescherming op het werk, hiërarchische lijn), maar ook daarbuiten (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk).

Risicobeheersing in uw bedrijf

Risicobeheersing is het geheel van acties en maatregelen er voor zorgt dat de kans op ongevallen wordt vermeden of geminimaliseerd. De maatregelen hebben tot doel risico's voorkomen, schade voorkomen, schade beperken. En dit op het niveau van de ganse onderneming, de werkposten, elke individuele werknemer

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming (IDPB) oprichten, zodra er één werknemer in dienst is, al dan niet voltijds. Daartoe beschikt elke werkgever over minstens één interne preventieadviseur (IPA).

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Een EDPB is een VZW gespecialiseerd in de dienstverlening aan werkgevers op gebied van de wetgeving welzijn op het werk. De welzijnswetgeving definieert vijf disciplines die in elke onderneming moeten aanwezig zijn. Weinig bedrijven kunnen dit allemaal zelf organiseren binnen hun interne dienst, en daarom heeft de wetgever voorzien dat ze beroep kunnen doen op de expertise van hun SEPP.