Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

De opleiding van de interne preventieadviseur

Om de taken van de interne dienst op een optimale manier uit te voeren moet de IPA een zekere opleiding gekregen hebben. De groep waartoe uw bedrijf behoort (A-B-C-D) bepaalt welke opleiding uw IPA moet gevolgd hebben : basisvorming, niveau 2 of niveau 1.

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2022

Grote bedrijven hebben meestal meerdere preventieadviseurs : een IPA hoofd van de dienst, bijgestaan door één of meerdere adjuncten. 

 

  A B C D
Preventieadviseur    Niveau 1    Niveau 2

Basiskennis

(niveau 3)

Basiskennis

(niveau 3)

Preventieadviseur adjunct (eventueel) Niveau 2

Basiskennis

(niveau 3)

Basiskennis

(niveau 3)

Basiskennis

(niveau 3)

Bedrijven van groep A en B

De IPA’s in bedrijven van groep A en B moeten een aanvullende vorming volgen, hetzij van niveau I of van niveau II

De IPA’s moeten een basismodule van 120 uren volgen, die gevolgd wordt door een specialisatiemodule van niveau 1 (280 uren) of niveau 2 (90 uren). Er bestaan toelatingsvoorwaarden tot deze vormingen voor de kandidaten.

De instellingen die deze opleidingen organiseren, zijn erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bedrijven van groep C en D

In bedrijven van groep C en D moet de IPA beschikken over voldoende kennis om de Belgische wetgeving over Welzijn op het Werk toe te passen. Deze kennis omvat technieken op het gebied van risicoanalyse, coördinatie van preventieactiviteiten (ook met de externe dienst), organisatie van eerste hulp en maatregelen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, ... De preventieadviseurs die een basiscursus hebben gevolgd bij een erkende instelling, worden geacht te hebben voldaan aan de vereiste basiskennis.

Onze externe dienst van preventie en bescherming Securex is erkend om deze basisopleiding  te organiseren.

Bijscholing van uw interne preventieadviseur

Alle preventieadviseurs moeten jaarlijks worden bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein. De verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs, ongeacht of het gaat om preventieadviseurs die een aanvullende vorming (niveau I of II) hebben, dan wel om preventieadviseurs met basiskennis en maakt deel uit van het recht en de plicht van preventieadviseurs om zich te vervolmaken.

De basisvorming en bijscholing bij Securex

Onze externe dienst preventie en bescherming Securex is erkend om de basisopleiding voor uw preventieadviseur te organiseren. De klemtoon wordt gelegd op het praktisch aspect van de vorming en op de directe toepasbaarheid in de onderneming. Elk jaar organiseert Securex een bijscholing, zodat uw IPA op de hoogte blijft van de laatste nieuwigheden in dit domein.

Alle artikelen over De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)