Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

De functie van interne preventieadviseur (IPA)

Naast de verplichting een opleiding te hebben genoten, aan welke voorwaarden moet worden voldaan ? Is deze functie toegankelijk voor iedereen?

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

De preventieadviseur staat de werkgever bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswetgeving. Hij heeft dan ook een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

Arbeidsovereenkomst

De IPA maakt deel uit van het personeel van de werkgever. De Codex over het welzijn op het werk bepaald dat de preventieadviseurs met de werkgever verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of met een statuut.

Onafhankelijkheid 

De IPA moet zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de werknemers kunnen vervullen. Hij mag geen nadeel ondervinden van zijn activiteiten als preventieadviseur.

Aangezien de preventieadviseur zijn functie in volledige onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen, is hij beschermd tegen ontslag.  Zowel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de preventieadviseur als een verwijdering uit de functie van preventieadviseur zijn dan ook onderworpen aan een specifieke procedure.

 

Aanduiding, vervanging of verwijdering

De werkgever duidt de preventieadviseurs of hun tijdelijke plaatsvervangers aan, vervangt hen of verwijdert hen uit hun functie, na voorafgaand akkoord van het Comité voor de Preventie en de Bescherming op het Werk.

In geval geen akkoord bereikt wordt binnen het Comité, vraagt de werkgever het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar. Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen. Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt de met het toezicht belaste ambtenaar een advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever. De werkgever stelt het Comité in kennis van het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving, vooraleer hij de beslissing neemt. De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief aan de post.

 

Als er geen CPBW is, is het de vakbondsdelegatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken van het comité. In organisaties waar er geen CPBW of vakbondsdelegatie is, zijn het de werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van kwesties in verband met het welzijn op het werk.

 

Alle artikelen over De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)