Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Externe dienst : samenstelling en territoriale bevoegdheden

De welzijnswetgeving voorziet in de oprichting van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze externe diensten worden afzonderlijke afdelingen opgericht, die belast zijn met het medisch toezicht op de werknemers.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

Twee afdelingen

De externe dienst bestaat steeds uit twee afdelingen:

1. een afdeling 'risicobeheersing', geleid door een (technisch) ingenieur met een opleiding preventieadviseur van niveau 1.

Ze bestaat uit 5 disciplines :

  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Ergonomie
  • Industriële hygiëne
  • Psychosociale aspecten

2. een afdeling 'medisch toezicht', geleid door een arbeidsarts.

De twee afdelingen samen worden geleid door een algemeen directeur. Hij/zij is tevens ingenieur of arts.

De preventieadviseurs van de verschillende disciplines worden bijgestaan door aanvullende collega's die een vorming van niveau 2 gevolgd hebben. Ook verpleegkundigen, sociale assistenten en ondersteunend administratief personeel zijn actief in de EDPB.

Territoriale bevoegdheid

Een externe dienst is territoriaal bevoegd voor ofwel :

  • Gans het Belgische grondgebied
  • Eén of meerdere gemeenschappen
  • Een af te bakenen sector.

De externe dienst van Securex heeft een erkenning voor het volledig Belgisch grondgebied verkregen.

ISO-certificatie

Een externe dienst moet een kwaliteitssysteem toepassen dat gecertificeerd is overeenkomstig norm NBN-EN-ISO 9001.

Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)