Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Wat is de structuur van uw IDPB?

De structuur van uw bedrijf bepaalt tevens de structuur van de interne dienst. Is het bedrijf is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten (J.E.) of technische bedrijfseenheden (T.E.), dan kan het nodig zijn meerdere afdelingen binnen de interne dienst op te richten.

Laatst bijgewerkt op 4 februari 2022

1. Één juridische entiteit en één technische bedrijfseenheid

U richt één interne dienst op.

 

2. Één technische bedrijfseenheid met meerdere juridische entiteiten

U richt één Interne dienst op voor de technische bedrijfseenheid.

 

 

3. Één juridische entiteit met meerdere technische bedrijfseenheden

Alle afdelingen hebben minder dan 50 werknemers in dienst. U richt één interne dienst op voor gans de juridische entiteit.

 

Opgelet : de structuur van de onderneming heeft ook invloed op de verplichting om een Comité Preventie en Bescherming op het Werk op te richten (CPBW).

Heeft de hier voorgestelde onderneming in de drie technische bedrijfseenheden samen meer dan 50 werknemers, dan moet er een Comité opgericht worden.

4. Één juridische entiteit met meerdere technische bedrijfseenheden 

Sommige afdelingen tellen meer dan 50 werknemers. U richt één centrale interne dienst op voor de juridische entiteit (een preventieadviseur is verantwoordelijk voor de gehele interne dienst). U richt afzonderlijke afdelingen van de IDPB op in elke technische bedrijfseenheid met minstens 50 werknemers (ten minste één preventieadviseur per sectie die moet in de sectie bezig zijn en kan niet verantwoordelijk zijn voor twee verschillende secties).

 

Opgelet : de structuur van de onderneming heeft ook in dit geval invloed op de verplichting om een Comité preventie en bescherming op het werk op te richten (CPBW).

In bovenstaande situatie moet u een Comité oprichten in elke afdeling met minstens 50 werknemers. In de andere hoeft dit niet. Deze werknemers kunnen aansluiten bij een Comité van een grotere afdeling. Economische en sociale criteria zullen bepalen bij welke afdeling ze moeten aansluiten.

 

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPB)

Een werkgever of een groep van werkgevers kan onder bepaalde voorwaarden worden gemachtigd om een gemeenschappelijke interne dienst (GIDPB) op te richten. Hiertoe moet een aanvraagprocedure voor de oprichting worden ingediend bij de Algemene directie Humanisering van de arbeid. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Alle artikelen over De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)