Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Wanneer moet u beroep doen op een preventieadviseur voor psychosociale aspecten, die tot een externe dienst behoort?

De welzijnswet verplicht u een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen. Deze laatste kan behoren tot de interne of externe dienst, maar op welke voorwaarde?

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Stelt u minder dan 50 werknemers tewerk, dan moet u altijd een beroep doen op een preventieadviseur voor psychosociale aspecten die tot een externe dienst behoort.

Stelt u meer dan 50 werknemers tewerk, dan mag uw preventieadviseur voor psychosociale aspecten tot de interne of externe dienst behoren.Beslist u om een interne adviseur aan te stellen, dan moet u vooraf het akkoord vragen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Vorming van de preventieadviseur voor psychosociale aspecten

Iedere preventieadviseur voor psychosociale aspecten moet aan volgende drie vereisten voldoen:

  • Een diploma hebben van een universitaire opleiding of van hoger onderwijs op universitair niveau waarvan het curriculum een belangrijk pakket psychologie en sociologie omvat met daarenboven reeds een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie;
  • Met vrucht een multidisciplinaire basisopleiding en een specialisatiemodule in psychosociale aspecten van tewerkstelling hebben gevolgd;
  • Vijf jaar ervaring tewerkstelling aantonen op het vlak van psychosociale aspecten.
Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)