Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Het jaarverslag van de interne dienst

Het is een verslag over de werking en de activiteiten van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk tijdens het voorafgaande jaar. In het jaar X moet het jaarverslag van het jaar X-1 ingevuld worden.

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2023

Concreet? Het jaarverslag brengt alle gegevens van het afgelopen jaar samen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, acties die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Wie vult het in?

Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur.

Een gedeelte van de informatie houdt verband met het beleid van de onderneming zelf. Voorbeeld :

  • De genomen maatregelen inzake gezondheid, veiligheid op het werk
  • De uitgevoerde controles (brandblusapparaten / machines / ...)
  • De inhoud van het jaaractieplan en het globaal preventieplan.

Bepaalde gegevens, o.a. statistieken over arbeidsongevallen, het aantal gepresteerde arbeidsuren, moeten opgevraagd worden bij uw arbeidsongevallenverzekeraar en uw sociaal secretariaat.

De gegevens over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zijn opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag van de EDPB.

Waar kunt u een exemplaar verkrijgen?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt drie verschillende types van documenten van het jaarverslag op zijn site ter beschikking.

  • Het formulier A is in te vullen als u één of meerdere bedrijven heeft, elk met minder dan 50 werknemers. Dit is het meest voorkomende geval.
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
  • Formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft tevens een verklarende nota. Deze legt rubriek per rubriek uit hoe u de formulieren moet invullen.

Waar dit verslag te bewaren?

Vanaf 2018 hoeft u dit jaarverslag niet meer te verzenden naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk. Het opstellen van dit document is echter nog steeds verplicht. Bewaar het dus in uw bedrijf, want het moet ter beschikking van de inspectie worden gehouden.

Alle artikelen over De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)