Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Informatieplicht en beleidsadvies

Deze verplichting geldt voor bedrijven D en C, d.w.z. ondernemingen die algemene voordelen ontvangen

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2022

Informatieplicht bij aansluiting

Uiterlijk binnen twee maanden na aansluiting dient de externe dienst algemene information te bezorgen die betrekking heeft op :

  • De specifieke gevaren verbonden aan de sector en/of aan de activiteiten van het bedrijf;
  • De aan deze gevaren verbonden goede praktijken en preventiemaatregelen evenals praktische hulpmiddelen en tools die de werkgever kunnen helpen bij het ontwikkelen van een doeltreffend preventiebeleid;
  • De algemenen prestaties waarop de werkgever recht heeft;
  • De werking van de elektronische inventaris.

Beleidsadvies

De verstrekking van dit document maakt deel uit van de algemene prestaties die de externe diensten moeten verlenen aan hun klanten die behoren tot de groepen C- en D. Het is een dynamisch instrument dat de werkgever helpt bij de ontwikkeling van zijn preventiebeleid door middel van :

  • De verstrekte informatie;
  • Het voorstellen van 5 preventieprioriteiten ;
  • Het formuleren van aanbevelingen en voorstellen van concrete en specifieke preventiemaatregelen.

Het is het resultaat van actieve samenwerking bij de risicoanalyse tussen de werkgever en de externe dienst. Deze medewerking wordt opgebouwd tijdens de verschillende fasen die zijn :

  • Het sluiten van de overeenkomst met de externe dienst en de bij die gelegenheid verstrekte informatie ;
  • Het verkennend bedrijfsbezoek en de periodieke bedrijfsbezoeken ;
  • De aanvullende relevante informatie van eventuele tussentijdse bezoeken, psychosociale interventies, vaststellingen op grond van het gezondheidstoezicht en bijkomende vragen van de werkgever.

Het beleidsadvies wordt regelmatig, en minstens naar aanleiding van het periodiek bedrijfsbezoek, geactualiseerd. Het wordt besproken met de werkgever en met het comité.

 

Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)