Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Risicobeheersing in uw bedrijf

Globaal preventieplan en jaaractieplan

Het dynamisch risicobeheersingssysteem is vervat in een globaal preventieplan opgesteld door de werkgever in overleg met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar.

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2022

Het globaal preventieplan 

Het globaal preventieplan beschrijft de resultaten van de risicoanalyse en plant de te ondernemen preventieactiviteiten, met inbegrip van de gebruikte middelen en de opdrachten en verplichtingen van alle betrokken personen.

Het  omvat:

 • De resultaten van de risicoanalyse
 • De vast te stellen preventiemaatregelen
 • De te bereiken doelstellingen
 • De activiteiten en opdrachten om deze doelstellingen te bereiken
 • De organisatorische, materiële en financiële middelen
 • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
 • De wijze waarop het globaal preventieplan aan gewijzigde omstandigheden wordt aangepast
 • De criteria voor de evaluatie van het welzijnsbeleid

Het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt regelmatig geëvalueerd, wat ten minste één maal om de vijf jaar een nieuw globaal preventieplan tot gevolg heeft.

Het jaaractieplan

Elk jaar moet uit het globaal preventieplan een jaaractieplan worden gedistilleerd. Het moet voor 1 november van het jaar dat aan zijn inwerkingtreden voorafgaat, worden opgesteld.

Het wordt ter advies voorgelegd aan het comité, syndicale delegatie of rechtstreeks aan de werknemers.

Dit plan bevat:

 • De doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
 • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen

Aanpassingen kunnen worden aangebracht aan het globaal preventieplan als gevolg van:

 • Wijzigende omstandigheden
 • Ongevallen en incidenten
 • Het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije jaar
 • De adviezen van het comité tijdens het voorbije jaar

 

Alle artikelen over Risicobeheersing in uw bedrijf