Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Tot welke groep behoort uw bedrijf ?

Voor de toepassing van de bepalingen betreffende het welzijn op het werk worden de werkgevers in 4 groepen ingedeeld : A-B-C-D.

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2022

Om te bepalen tot welke groep uw bedrijf behoort, bestaan 2 criteria :  het aantal werknemers dat zij tewerkstellen en de aard van het risico waaraan werknemers zijn blootgesteld.

Het aantal werknemers in dienst   

Groep A

 > 1000 werknemers
 Groep B

 Tussen de 200 en de 1000 werknemers

 (en niet behorend tot groep A door verhoogde risico's in het bedrijf)

Groep C

 Minder dan 200 werknemers

 (en niet behorend tot groep A of B door verhoogde risico's in het bedrijf)

Groep D 

 Minder dan 20 en de werkgever is zelf de Interne Preventieadviseur

De Codex over het welzijn op het werk geeft aan hoe het aantal werknemers wordt berekend (art. II.1-2, §2)

  • Het aantal werknemers wordt berekend door het totaal aantal kalenderdagen waarop elke werknemer, gedurende een periode van vier trimesters, ingeschreven is in het personeelsregister of elk gelijkwaardig document, te delen door 365. Zo kan men rekening houden met het personeelsverloop.
  • Wanneer het werkelijk uurrooster van een werknemer niet de drievierden bereikt van een voltijds uurrooster, wordt het aantal kalenderdagen waarop hij in het personeelsregister is ingeschreven, gedeeld door twee.
  • Voor de personen die een beroepsopleiding volgen waarin een zekere vorm van arbeid is voorzien, voor de personen verbonden door een leerovereenkomst, voor de stagiairs en voor de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een zekere vorm van arbeid, wordt het “aantal werknemers” berekend door het totaal aantal uren waarop zij deze vorm van arbeid verrichten, te delen door 1.750 (een voltijds tewerkgestelde werknemer zal immers gemiddeld 1.750 uren blootgesteld worden aan het risico). Door deze berekening toe te passen, komt men tot een aantal fulltime equivalenten.

De som van de drie uitkomsten geeft het totaal “aantal werknemers”.

De uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld van een gebruikende onderneming komen eveneens in aanmerking voor de berekening van het aantal werknemers dat een werkgever tewerkstelt, behalve wanneer deze uitzendkrachten vaste werknemers vervangen.

De aard van de risico’s in het bedrijf  

Hoe belangrijker de risico's, hoe sneller uw bedrijf in een hogere groep valt.

Klassiek zijn chemische risico's het grootst. Indien u gevaarlijke chemische producten produceert en meer dan 50 werknemers tewerkstelt, valt uw bedrijf in groep A.

Aard van het bedrijf A B C
 Vervaardiging van chemische basisproducten

Vanaf 51 werknemers

20 - 50 werknemers  1 - 19 werknemers

Hoe dit risico bepalen? : Om duidelijkheid te hebben over welke activiteiten het gaat, verwijst de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verwijst naar de codetabel NACE.

Raadpleeg onze tabel om te bepalen tot welke groep uw bedrijf behoort.

Heeft uw bedrijf minder dan 20 werknemers?

Groep D omvat bedrijven met minder dan 20 werknemers waarbij de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitvoert. Kiest de werkgever er echter toch voor een personeelslid aan te stellen als preventieadviseur, dan behoort het bedrijf automatisch toch tot groep C.

Groep C+ en C-: wat is het verschil?

Als uw bedrijf tot groep C behoort, moet de preventieadviseur over de basiskennis beschikken om zijn functie te kunnen uitvoeren. Toch kan, in sommige bedrijven van groep C, de werkgever beslissen om zijn preventieadviseur een hogere opleiding te laten volgen (niveau I of II). Men spreekt aldus van een onderneming van :

  • groep C+ indien de preventieadviseur een vorming van niveau I of II heeft
  • groep C- indien de preventieadviseur van een bedrijf C over de basiskennis beschikt

Berekening van het aantal werknemers

De manier waarop de berekening van het aantal werknemers van de onderneming moet gebeuren staat in de Codex over het welzijn op het werk.

  • Het aantal werknemers wordt berekend door het totaal aantal kalenderdagen waarop elke werknemer, gedurende een periode van vier trimesters, ingeschreven is in het personeelsregister of elk gelijkwaardig document, te delen door 365. Zo kan men rekening houden met het personeelsverloop.
  • Wanneer het werkelijk uurrooster van een werknemer niet de drievierden bereikt van een voltijds uurrooster, wordt het aantal kalenderdagen waarop hij in het personeelsregister is ingeschreven, gedeeld door twee.
  • Wat de onderwijsinstellingen betreft, betekent een voltijdse betrekking in dit verband: het minimum aantal lesuren en/of gelijkgestelde uren voor het betreffende onderwijsniveau (bv. basisonderwijs, secundair onderwijs lagere graad,...) dat door een leerkracht moet gepresteerd worden.
  • Voor de personen die een beroepsopleiding volgen waarin een zekere vorm van arbeid is voorzien, voor de personen verbonden door een leerovereenkomst, voor de stagiairs en voor de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een zekere vorm van arbeid, wordt het “aantal werknemers” berekend door het totaal aantal uren waarop zij deze vorm van arbeid verrichten, te delen door 1.750 (een voltijds tewerkgestelde werknemer zal immers gemiddeld 1.750 uren blootgesteld worden aan het risico). Door deze berekening toe te passen, komt men tot een aantal fulltime equivalenten.

De som van de drie uitkomsten geeft het totaal “aantal werknemers”.

 

 

Alle artikelen over De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)