Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

GDPR en privacy

De privacy van uw werknemers en de bescherming van hun persoonsgegevens moet een van uw prioriteiten zijn. De Europese Unie heeft dit beslist en is niet mals voor wie de bepalingen van de AVG overtreedt. Hier vindt u de concrete informatie die u als werkgever in specifieke situaties nodig hebt.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

HR en de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van uw personeelsbeleid verwerkt u de persoonsgegevens van uw werknemers. Bent u verplicht een register van verwerking bij te houden, of een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen? Verneem er hier meer over en neem de nodige maatregelen om uw personeel correct te informeren.

Het elektronisch toezicht op de werknemers 

Uw personeel heeft bij de uitoefening van zijn werk toegang tot internet en e-mail. Hoe kunt u uw netwerk beschermen en ervoor zorgen dat uw werknemers rendabel blijven? Hier leest u hoe u op een wettelijke manier een evenwicht kunt vinden tussen uw belangen en de privacy van uw personeel.

De camerabewaking

Wilt u een camera plaatsen op de werkplaats? Dat is mogelijk, maar niet onder alle omstandigheden. Lees hier de regels waarmee u rekening moet houden.

De geolokalisatie

Wilt u het voertuig van uw werknemer volgen? Dan moet u de principes van de bescherming van de privacy naleven. Wat zijn die principes?

Het fouilleren van werknemers

Het fouilleren van een persoon is heel ingrijpend voor de privacy. Het is dus een nogal gevoelige kwestie. Mag u een werknemer die het bedrijf binnenkomt of verlaat controleren? Zo ja, wat mag u controleren en hoe ver mag die controle gaan? Hier volgen de antwoorden op de vragen die in het kader van de arbeidsverhouding aan de orde komen.

De registratie van telefoongesprekken

Opnemen van telefoongesprekken is in principe verboden. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Wat mag u wel en niet doen? Blijf voorzichtig en volg onze aanbevelingen op.

De aanwerving van werknemers 

U werft een nieuwe medewerker aan. U hebt dan een aantal verplichtingen. Er werd een gedragscode opgesteld, die wij u adviseren te volgen. Ontdek die hier. Dit onderwerp wordt geanalyseerd in ons dossier “Contracten/clausules, fiche “Selectie en recrutering”.

De kledingvoorschriften en uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging

Uw werknemer mag kiezen welke kleding hij draagt. Wat kunt u vragen van personeel dat contact heeft met klanten? Of wanneer aan veiligheids- en hygiënenormen moet worden voldaan? En hoe beslist u over de delicate kwestie van het dragen van een hoofddoek?

Het gebruik van sociale media

Uw werknemers zijn actief op sociale netwerken. Wat doet u als een werknemer tijdens werktijd te veel tijd op sociale netwerken doorbrengt? Of als hij laster over u verspreidt? Hier volgen enkele tips om hiermee om te gaan.