Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het fouilleren van werknemers

Wat men niet uit het oog mag verliezen?

U dient rekening te houden met onderstaande zaken.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Opnemen in het dataregister van verwerkte gegevens in het kader van het fouilleren

De werkgever mag niet vergeten om de verwerking op te nemen in het dataregister. Deze verplichting vervangt de vroegere verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorloper van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze fiche 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van personeelsbeheer – vraag “Heeft de werkgever de plicht om een register van verwerkingsactiviteiten of dataregister bij te houden voor de verwerking van persoonsgegevens?”) of de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vertrouwelijkheid en toegangsrecht

De werkgever moet ook waken over de vertrouwelijkheid van de behandelde informatie en de betrokken werknemer toegang verlenen tot de gegevens die hem aanbelangen.

Alle artikelen over Het fouilleren van werknemers