Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De geolokalisatie

Wat men niet uit het oog mag verliezen?

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten.

Laatst bijgewerkt op 25 april 2022

Opnemen van de verwerking “geolokalisatie” in het dataregister

De werkgever mag niet vergeten om de verwerking op te nemen in het dataregister. Deze verplichting vervangt de vroegere verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorloper van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze fiche 1 betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van personeelsbeheer, in het bijzonder naar de vraag “Heeft de werkgever de plicht om een register van verwerkingsactiviteiten of dataregister bij te houden voor de verwerking van persoonsgegevens?” of de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vertrouwelijkheid en toegangsrecht

De werkgever moet ook waken over de vertrouwelijkheid van de behandelde informatie en de betrokken werknemer toegang verlenen tot de gegevens die hem aanbelangen.

Indien u uw mogelijkheden op dit vlak wil nagaan, neem dan contact op met uw Securex Legal Advisor via het mailadres myHR@securex.be. U vindt ook een model van geopolicy in onze e-Shop.

 

Alle artikelen over De geolokalisatie