Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De camerabewaking

Camerabewaking om misdrijven te voorkomen

Indien de werkgever bewakingscamera’s gebruikt met de bedoeling om zowel zijn werknemers te controleren als misdrijven gepleegd door derden te voorkomen, moet hij rekening houden met de bepalingen van de CAO 68[1] enerzijds en met de wet van 21 maart 2007 anderzijds [2].

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Indien de camera’s die de werkgever bijvoorbeeld gebruikt om het werk van zijn werknemers te controleren ook bedoeld zijn om zijn onderneming tegenover derden te beschermen, heeft hij een aantal bijkomende specifieke verplichtingen [3]:

  • Zijn beslissing om bewakingscamera’s opnemen in dataregister[4] (en aangeven aan de politiediensten[5])
  • Een pictogram ophangen dat de aanwezigheid van bewakingscamera’s signaleert
  • De bewaringstermijn van de beelden is in principe 1 maand
  • Rekening houden met het feit dat het bekijken van de beelden in real time slechts toegelaten is om de bevoegde diensten de kans te geven onmiddellijk in te grijpen
  • De beelden slechts bewaren indien ze relevant zijn voor het bewijs van schadelijke feiten of feiten die een misdrijf vormen of indien ze het mogelijk maken om de dader, een getuige of een slachtoffer van een misdrijf te identificeren[6]
  • Vermijden dat niet bevoegde personen toegang tot de beelden hebben 

Het gebruik van verborgen camera’s is verboden. Al wie gefilmd wordt, heeft het recht om de beelden te bekijken. Deze wet zet met andere woorden de algemene beginselen om die vervat zijn in de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van  persoonsgegevens [7].

De niet-naleving van de wet wordt strafrechtelijk beteugeld. Indien de werkgever bovendien de beelden bewaart zonder alle opgelegde verplichtingen na te leven, zullen die beelden als nietig aangemerkt worden en niet als bewijs kunnen dienen. De bewakingscamera’s zullen in dat geval uiteraard niet veel nut meer hebben.

Indien u meer informatie wenst over de plaatsing van bewakingscamera’s om misdrijven door derden te voorkomen, kunt u het themadossier raadplegen dat de Gegevensbeschermingsautoriteit hierover opgesteld heeft.

 

 

[1] De tekst van de CAO kunt u raadplegen op de site van de Nationale Arbeidsraad.

[2] Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.

[3] We geven u hier de grote lijnen die de wet van 21 maart 2007 voorschrijft.

[4] Het KB van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2018) bepaalt welke bijkomende informatie in het dataregister moet worden opgenomen, naar analogie van het register voor de verwerkingen die door GDPR werd ingevoerd:

In dit dataregister zal er voor bewakingscamera’s extra informatie gezet moeten worden, namelijk:

1° de wettelijke basis voor de verwerking;2° de vermelding van het type plaats;3° de technische beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;4° indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes.5° de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;6° de plaats voor het verwerken van de beelden;7° het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd.

[5] Hiervoor wordt er een online aangiftetoepassing ontwikkeld, maar deze is nog niet werkzaam.

[6] De niet relevante beelden mogen niet langer dan één maand bewaard worden.

[7] Wet van 30 juli 2018.

Alle artikelen over De camerabewaking