Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De registratie van telefoongesprekken

Toestemming van alle deelnemers aan het telefoongesprek

Er is geen sprake van schending van artikel 314bis van het Strafwetboek noch van artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie wanneer de werkgever de toestemming verkrijgt van alle deelnemers aan het gesprek.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Deze uitzondering is echter erg theoretisch als het om telefoongesprekken gaat. We kunnen ons misschien nog voorstellen dat de werkgever de toestemming verkrijgt van zijn werknemers, maar het lijkt echter onmogelijk dat hij de toestemming verkrijgt van de andere deelnemers aan het telefoongesprek.

Bovendien is het geven van de toestemming strikter geworden door de GDPR, aangezien deze geïnformeerd, ondubbelzinnig, vrij, specifiek en persoonlijk moet zijn. De werknemer moet een actieve handeling stellen zoals het aanvinken van een vakje of het ondertekenen van een clausule. Tenslotte, kan de werknemer deze toestemming op ieder ogenblik intrekken.

Alle artikelen over De registratie van telefoongesprekken