Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De camerabewaking

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Hieronder vindt u de wettelijke referenties.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024
  • Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
  • CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
Alle artikelen over De camerabewaking