Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Het elektronisch toezicht op de werknemers 

Een aanbeveling van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Wegens de problemen die de interpretatie van de wetgeving met zich meebrengt en de huidige rechtspraak hierover heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA), namelijk de vroegere Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op 2 mei 2012 een aanbeveling uitgebracht.

Laatst bijgewerkt op 25 april 2022

In die aanbeveling analyseert de GBA in de eerste plaats de stand van zaken van de huidige wetgeving en rechtspraak. Vervolgens stelt ze enkele praktische gedragsregels voor aan de werkgevers waarmee ze een bepaalde controle van de elektronische communicatiemiddelen kunnen uitvoeren terwijl ze de privacy van hun werknemers in acht nemen. 

Deze aanbeveling is niet dwingend. Ze kan echter als richtlijn dienen voor de Hoven en Rechtbanken die zich over dossiers van cybertoezicht moeten uitspreken.

Als algemene basisaanbeveling adviseert de GBA de werkgever om maximaal preventieve regels en procedures uit te werken (bijvoorbeeld voor klassement van priv√©- en professionele e-mails, documenten, bestanden) om te vermijden dat de werkgever toegang moet hebben tot persoonlijke informatie van de werknemers.

In de lijst van praktische gedragsregels beveelt de GBA meer bepaald aan om:

  • De werknemers correct te informeren over de regels die van toepassing zijn in de onderneming
  • Bepaalde gevaarlijke handelingen uit te sluiten (bijvoorbeeld blokkeren van ‘gevaarlijke’ sites,…)
  • Geen belangrijke beslissing ten aanzien van de werknemer te nemen louter op basis van informatie die tijdens de controle werd ingezameld
  • Functioneringsregels op te stellen voor situaties waarin de werknemer afwezig is of waarin een werknemer de onderneming verlaat

De volledige lijst van alle praktische gedragsregels die de GBA aanbeveelt, kan worden geraadpleegd in de aanbeveling die op de website van de GBA werd gepubliceerd[1].

 

[1] Aanbeveling 08/2012 van 2 mei 2012. U kunt deze aanbeveling raadplegen op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Alle artikelen over Het elektronisch toezicht op de werknemers