Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Het elektronisch toezicht op de werknemers 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Hieronder vindt u de wettelijke referenties inzake het elektronisch toezicht op de werknemers.

Laatst bijgewerkt op 25 april 2022
  • Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  • Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens
Alle artikelen over Het elektronisch toezicht op de werknemers