Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Op welk loon kan de werknemer aanspraak maken in geval van betaald educatief verlof?

Tijdens zijn afwezigheid behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn loon op de gewone vervaldag.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Principe

Tijdens zijn afwezigheid behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn loon op de gewone vervaldag.  Deze bezoldiging is evenwel beperkt.

In de loop van het schoojaar 2022-2023 (van 01/09/2022 tot 31/08/2023), werd de spilindex tweemaal overschreden: in oktober en november 2022. 

Ten gevolge hiervan werd het plafond voor het schooljaar 2023-2024 (van 01/09/2023 tot 31/08/2024) vastgelegd op 3.500 euro bruto.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal dit loonplafond jaarlijks automatisch worden geïndexeerd op 1 september. Concreet zal het plafond van het vorige schooljaar verhoogd worden met 2% zoveel keer dat de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex heeft overschreden gedurende de periode van 1 september tot 31 augustus van het voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2023-2024

In de loop van het schoojaar 2022-2023 (van 01/09/2022 tot 31/08/2023) werd de spilindex tweemaal overschreven: in oktober en november 2022. Dit betekent dat het bedrag van het loonplafond voor het schooljaar 2023-2024 wordt vastgelegd op 3.500 euro bruto (3.364 € + 2% = 3431 € + 2% = 3.500 €).

Het opleggen van een loonplafond betekent niet dat de werkgever voor het educatief verlof geen bedrag hoger dan het plafond, bijvoorbeeld het gewone loon, kan betalen. 

Het loonbegrip

Het normale weekloon verkrijgt men door het normale maandloon te vermenigvuldigen met 12 en het aldus verkregen resultaat door 52 te delen.

Het normale uurloon verkrijgt men door het normale weekloon te delen door het aantal uren voorzien in het wekelijks arbeidsstelsel van de werknemer.

Het normale dagloon verkrijgt men door het normale uurloon te vermenigvuldigen met het aantal arbeidsuren dat die dag gepresteerd had moeten worden.

Voor de deeltijdse werknemers wordt het uurloon berekend door het deeltijdse bruto maandloon te vermenigvuldigen met 12 (maanden)/ 52 (weken) en door het aldus bekomen resultaat te delen door de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer.

Recht op maaltijdcheques

De werknemer heeft onder bepaalde voorwaarden recht op maaltijdcheques voor de dagen waarop hij betaald educatief verlof neemt.  

[1] Koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel