Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Wanneer gaat het recht op betaald educatief verlof verloren?

De werknemer die op ongewettigde wijze meer dan 10% van de lessen afwezig geweest is, verliest het recht op betaald educatief verlof gedurende 6 maanden.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Onvoldoende nauwgezetheid

De werknemer die op ongewettigde wijze meer dan 10% van de lessen afwezig geweest is, verliest het recht op betaald educatief verlof gedurende 6 maanden.

Deze periode neemt een aanvang:

  • Op het einde van het schooltrimester waarin de ongewettigde afwezigheid vastgesteld werd, als de lessen gedurende het schooljaar georganiseerd worden
  • Op het einde van de lessen, als de duur ervan minder dan of gelijk aan 3 maanden is
  • Bij het verstrijken van de periode van 3 maanden waarin de ongewettigde afwezigheid vastgesteld is, als de lessen meer dan 3 maanden duren, en niet tijdens het schooljaar georganiseerd worden

De uren betaald educatief verlof die voor het begin van de schorsing van het recht op betaald educatief verlof werden opgenomen, blijven verworven.  Het recht wordt bepaald op basis van het aantal gevolgde uren voor de startdatum van de schorsing.

Stopzetting of onderbreking van de opleiding

De werknemer die zijn opleiding stopzet of onderbreekt, verliest het recht op betaald educatief verlof vanaf de betekening van deze stopzetting of onderbreking aan zijn werkgever.  Deze betekening dient binnen de 5 dagen na de stopzetting of onderbreking te gebeuren.

Frauduleus gebruik

Indien de werknemer tijdens zijn educatief verlof een winstgevende activiteit als zelfstandige of loontrekkende uitoefent, verliest hij het recht op verlof voor een periode van 12 maanden die een aanvang neemt op de dag van de vaststelling van de feiten.

Opeenvolgende mislukkingen

De werknemer die, na twee keer dezelfde opleiding gevolgd te hebben, een tweede keer faalt, verliest zijn recht op betaald educatief verlof voor deze opleiding, behalve indien deze dubbele mislukking aan omstandigheden buiten zijn wil toegeschreven kan worden.  Hij kan zich niettemin inschrijven voor een andere opleiding en daarvoor het betaald educatief verlof genieten.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel