Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Wat met het educatief verlof bij examens voor erkenning of certificering van verworven competenties?

De werknemer die examens voor erkenning of certificering van verworven competenties moet voorbereiden en afleggen, heeft recht op betaald educatief verlof ten belope van 8 uren.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Duur van het verlof

De werknemer die examens voor erkenning of certificering van verworven competenties moet voorbereiden en afleggen, heeft recht op betaald educatief verlof ten belope van 8 uren [1].  Deze 8 uren moeten worden opgenomen op de dag dat de werknemer het examen van certificering van verworven competenties effectief aflegt.

De duur van dit betaald educatief verlof wordt in rekening gebracht bij het bepalen van het maximum aantal uren waarop de werknemer voor het volgen van beroepsopleidingen recht heeft.  Met andere woorden, de werknemer die betaald educatief verlof opneemt voor het afleggen van een examen van certificering van verworven competenties zal daarnaast nog maar voor maximum 92 uren (100 uren maximumgrens - 8 uren) beroepsopleidingen kunnen volgen[2].

Procedure

De werknemer die van het betaald educatief verlof gebruikt wenst te maken, moet zijn werkgever uiterlijk binnen 30 dagen die volgen op de inschrijving een getuigschrift overhandigen dat zijn inschrijving voor het examen van certificering van verworven competenties bevestigt. 

De werknemer moet zijn werkgever ook een attest van deelname aan het examen bezorgen, uiterlijk binnen 8 dagen volgend op de uitreiking.

[1] Koninklijk besluit van 10 november 2006, Belgisch Staatsblad van 22 november 2006, 2de editie. 

[2] Opgelet, voor werknemers die van de overgangsmaatregelen betreffende het maximum aantal opleidingsuren kunnen genieten, ligt de maximumgrens nog op 120 uur.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel