Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Hoe lang duurt het betaald educatief verlof voor voltijdse werknemers?

De voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof tijdens een aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de lessen, beperkt tot de maximale jaargrenzen.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2022

De voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof tijdens een aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de lessen, beperkt tot de maximale jaargrenzen.

Belangrijk: na de coronaviruscrisis heeft afstandsonderwijs terrein gewonnen. De uren afstandsonderwijs die gegeven werden worden gelijkgesteld met aanwezigheidsuren voor het recht op betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit de uren afstandsonderwijs gegeven tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2022.

Maximum aantal opleidingsuren per jaar

Soort opleiding

Aantal opleidingsuren

Aantal opleidingsuren indien de beroepsopleiding voorbereidt op knelpuntberoep/basiseducatie/1ste diploma HSO [1]

Opleidingen die niet met het normale uurrooster samenvallen

 

 

Beroepsopleiding (uitgezonderd taal)

100

180

Algemene opleiding

80

/

Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding

100

180

Academische bachelor of master (lange type, universitair)

120

180

Professionele bachelor (korte type, hogeschool)

100

180

Taalcursus

80

/

Taalcursus + andere beroepsopleiding

100

180

Opleidingen die met het normale uurrooster samenvallen

 

 

Beroepsopleiding (uitgezonderd taal)

120

180

Algemene opleiding

80

/

Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding

120

180

Taalcursus

80

/

Taalcursus + andere beroepsopleiding

120

180

Voorbereiding en afleggen van examens voor de centrale examencommissie

3 x wekelijkse arbeidsduur

 

Examen voor certificering van verworven competenties

8 uren, op de dag van het examen of verdeeld over de dagen van de examens

 

Bijzonderheden

Het maximum aantal uren per jaar is vastgesteld op 180, ongeacht of de opleiding samenvalt met de werkuren en ook indien ze in combinatie met andere opleidingen wordt gevolgd, voor :

  • Opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen zoals bepaald in de werkloosheidsreglementering en op voorwaarde dat de opleiding aangevat wordt in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen van Actiris (klik op de lijst onder B.1) Opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen)
  • Opleidingen in het secundair onderwijs of in sociale promotie die leiden, voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap, tot een diploma van hoger secundair onderwijs, en, voor wat betreft de Franse Gemeenschap, tot een certificaat van het hoger secundair onderwijs, voor zover de werknemer nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft
  • Alle opleidingen die georganiseerd worden door de Centra voor Basiseducatie (ligo.be) komen in aanmerking voor het maximum van 180u voor de deelnemers die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs

Opmerkingen

  • Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op een uur verlof van 60 minuten
  • Als de werknemer van het volgen van een deel van het opleidingsprogramma vrijgesteld is, moet het aantal uren vrijstelling van het aantal lesuren dat de opleiding omvat, afgetrokken worden
  • In geval van laattijdige inschrijving [2] moet het aantal uren verlof waarop de werknemer aanspraak kan maken, verminderd worden met een percentage dat de verhouding weergeeft tussen het aantal uren dat reeds op de dag van de inschrijving gegeven werd en het aantal uren dat de gevolgde opleiding omvat

[1] Hoger secundair onderwijs.  Voor meer inlichtingen over deze opleidingen, raadpleeg de "Bijzonderheden" hieronder.

[2] Wordt met een laattijdige inschrijving gelijkgesteld de laattijdige afgifte, door de werknemer, van zijn inschrijvingsattest.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel