Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Kan de werkgever het loon en de sociale bijdragen recupereren?

De werkgever kan het loon dat tijdens het educatief verlof aan de werknemer betaald werd en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is, terugvorderen bij Brussel - Economie en Werkgelegenheid.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Principe

De werkgever kan het loon dat tijdens het educatief verlof aan de werknemer betaald werd en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is, terugvorderen bij Brussel - Economie en Werkgelegenheid.

De werkgever mag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel de aanvraagdossiers indienen voor de werknemers verbonden aan een Brusselse vestigingseenheid. Eén gezamenlijke aanvraag op naam van de maatschappelijke zetel is enkel nog mogelijk indien alle vestigingseenheden van de onderneming in hetzelfde gewest liggen.

Bovengrens voor terugbetaling

Het totaalbedrag van de terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen wordt beperkt tot 700.000 euro per werkgever en per kalenderjaar.

Als de werkgever die bovengrens overschrijdt, behoudt de werknemer zijn recht op BEV met behoud van zijn normale loon.

Terugbetaling geplafonneerd

De terugbetaling is geplafonneerd op een forfaitair bedrag. Er wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog maar met één enkel forfait gewerkt, ongeacht het type opleiding.  Dit forfait bedraagt 22.07 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof [1].

Deze indexering treedt in werking vanaf de terugbetalingen van BEV voor het schooljaar 2022-2023. We herinneren eraan dat die aanvragen uiterlijk op 31 december 2023 moeten worden ingediend.

 

[1] Besluit van de Brusselse regering van 12 mei 2016, Belgisch Staatsblad van 19 mei 2016. 

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel